Skip to the content

Vårt arbete

Vi arbetar för att ge kvinnor och flickor kraften att vinna inflytande på samhällets alla nivåer.

Stöd oss

Ditt stöd till ActionAid skapar positiv förändring och stärker kvinnors och flickors rättigheter.

Katastrofinsamlingar

Extrem torka vid Afrikas horn. Över 12 miljoner människor är i akut behov av mat och vatten.

Ge en gåva

Köp en meningsfull gåva till någon du tycker om och sätt igång något stort.


Aktuellt

Ny rapport från ActionAid

Om betydelsen av och vägen till kvinnors och flickors sexuella frihet och hälsa

Kvinnligt ledarskap och lokalt ägarskap

ActionAid efterlyser en radikal förändring av det globala humanitära systemet.

Sverige kan lära av arbetet mot FGM i afrikanska länder

Debattartikel där ActionAid efterlyser omfattande åtgärder.

Soweto Pride, Sydafrika
Kampen för HBTQ-personers rättigheter i Liberia

Erövring av demokrati och mänskliga rättigheter.

Allt fler riskerar att utsättas för kvinnlig könsstympning i Sverige.

Lärdom kan dras av arbetet i afrikanska länder. 

Hunger och kolera i torkans fotspår på Afrikas horn

Den humanitära krisen förvärras av ett kolerautbrott i Somalia.

ActionAid på FN-möte om katastrofriskreducering

Ny rapport om hur obetalt hemarbete påverkar kvinnors ledarskap i katastrofer

Krympande demokratiskt utrymme

Reflektioner kring en negativ global trend