Skip to the content

Vårt arbete

Vi arbetar för att ge kvinnor och flickor kraften att vinna inflytande på samhällets alla nivåer.

Stöd oss

Var med och starta kedjor av bra och hållbara händelser för utsatta kvinnor och flickor.

Katastrofinsamlingar

Extrem torka vid Afrikas horn. Över 12 miljoner människor är i akut behov av mat och vatten.

Ge en gåva

Köp en meningsfull gåva till någon du tycker om och sätt igång något stort.


Aktuellt

Rättvis skatt - en fråga för storföretagen?

ActionAid följer upp arbete om rättvis skatt

Torkan i östra Afrika

Ökad risk för övergrepp mot kvinnor och flickor.

Offentliga ägarregister

Europaparlamentet har röstat för offentliga ägarregister.

Ny rapport om skatteflykt

Skatt är nära sammanflätat med kvinnors rättigheter och jämställdhet.