• Att stötta kvinnor och flickor att ta sig ur fattigdom är centralt i allt vårt arbete. Kvinnors rättigheter är integrerat i allt vi gör. Det kan handla om att försvara kvinnors rätt till mark, att...
  • Över hela världen höjer människor sina röster och kräver demokrati. Många lider under förtryckarregimer och korrupta ledare. Utan meningsfull demokrati, lägger eliten beslag på beslutsprocesser och...
  • Världens naturresurser privatiseras och utnyttjas i allt snabbare takt. Det leder till att allt fler människor som redan lever i fattigdom blir fråntagna sin mark, blir bostadslösa och förlorar sin...
  • Kvinnor har en unik roll i att bygga upp motståndskraft, eftersom de ofta är de första att engagera sig efter katastrofer. Men de utestängs ofta när organisationer och myndigheter kliver in.
  • Hälften av jordens befolkning är under 25 år. I låginkomstländer finns över en miljard människor som är mellan 10 och 19 år. Alltså 1 000 000 000 barn och ungdomar som ska i skolan. Trots denna...