ActionAid är en internationell rörelse som jobbar för global rättvisa och hållbar utveckling.

Som fadder i ActionAid stödjer du och är direkt en del av vårt arbete för en långsiktig och hållbar förändring. Genom att bli fadder till en flicka påverkar och förbättrar du inte bara hennes möjligheter till en ljusare framtid utan även hela hennes familj och samhälle. 

Som fadder till en flicka är du med och:

 • stärker flickor och kvinnors rättigheter.
 • säkerställer så att flickor kan gå i skolan.
 • kämpar för att flickor ska kunna känna sig säkra på vägen till skolan.
 • ger hennes område tillgång till rent vatten och sjukvård.
 • stödjer kvinnors möjligheter till självförsörjning.
 • stärker kvinnor och flickors ställning i samhället.
 • skapar långsiktig och hållbar förändring.  

Som fadder får du:

 • rapporter om utvecklingen i ditt fadderbarns område.
 • hälsningar från ditt fadderbarn två gånger per år.
 • digitala nyhetsbrev kontinuerligt under året.
 • vårt nyhetsmagasin Re:Action två gånger per år.
 • möjlighet att skriva till ditt fadderbarn direkt via vår fadderbrevssajt.
 • möjlighet att hälsa på ditt fadderbarn.
 
Om ActionAid

Som fadder i ActionAid är du med och kämpar för världens mest utsatta människor på ett långsiktigt och hållbart sätt. ActionAid är en internationell organisation som med mänskliga rättigheter i fokus kämpar sida vid sida med världens mest utsatta för att skapa varaktig förändring. Vi upplyser om grundläggande rättigheter, påverkar förändring och förstärker den röst som ofta ignoreras eller inte räknas.

I allt vårt arbete har vi ett speciellt fokus på kvinnor. Det beror på att hållbar fattigdomsbekämpning till stor grad börjar med satsningar på kvinnorna som inte bara gynnar individen, utan gör så att även hennes familj och samhälle blir välmående.

ActionAid tror på individens egen kraft att själv förändra sin situation. Därför lägger vi stor vikt vid lokal närvaro och att lyssna på vad som faktiskt saknas och behövs för att man själv ska kunna förbättra sin situation. Vi kallar det hjälp till självhjälp.

ActionAid är idag verksamma i över 48 länder och genom stöd och engagemang från bland annat privatpersoner kunde vi under 2013 nå ut till över 27 miljoner människor. Det är helt fantastiskt, men det finns oändligt mycket kvar att göra. Och med stöd från svenska givare kan vi fortsätta att skapa förändring som håller, även på sikt.

Du gör verklig skillnad som består!

Ja, jag vill bli fadder! Ta mig till anmälningssidan.

 

 Som fadder har du kontinuerlig kontakt med ditt fadderbarn genom brev och områdesrapporter. Du följer områdets väg till positiv förändring via regelbundna rapporter där du ser hur ditt bidrag används. 

 

File 14210