Skip to the content

Fadderverksamhet i Nigeria

Som fadder till ett barn i Deltaregionen i Nigeria bidrar du till att barnet får en ljusare framtid. Du förbättrar också familjens och hela byns möjligheter att ta sig ur fattigdomen. I Delta arbetar ActionAid bland annat med kvinnors rättigheter, utbildning, sjukvård, samt tillgång till vatten och mat.

För kvinnors inflytande

I projektområdet är kvinnor och flickor extra utsatta och har inte samma rättigheter som män. Mångifte är vanligt och en man kan ha upp till tio fruar. Flickor omskärs ofta precis innan de gifts bort och blir ofta gravida mycket unga. Graviditet är en vanlig anledning till att flickor hoppar av skolan.

ActionAid stöder lokala grupper som arbetar för att stärka kvinnors position i samhället. ActionAid arbetar också för att kvinnor ska få större inflytande över beslutsfattande på olika nivåer.

Rätten till utbildning

Det största problemet för barnen i det här området är bristen på skolor. De som finns är dåligt utrustade både vad det gäller lärare och material. Föräldrarna får ofta betala en avgift på 150 kronor per termin och barn, vilket de flesta inte har råd med. På grund av att så få går i skolan är omkring 65 procent av de vuxna analfabeter.

I projektområdet driver ActionAid självhjälpsgrupper för kvinnor för att lära vuxna analfabeter läsa och skriva samtidigt som de blir medvetna om sina rättigheter, samt hur de får tillgång till dem.

Hälsa

På grund av att det ofta är mycket långt till närmsta sjukhus dör många barn av sjukdomar som hade varit lätta att bota. Många föräldrar har inte råd med mediciner, utan går istället till traditionella medicinmän vars behandlingar är mycket osäkra och riskfyllda.

ActionAid arbetar för att sjukvården i området ska bli billigare och tillgänglig för alla. Dessutom arbetar man för att stoppa spridningen av hiv/aids med hjälp av metoden Stepping Stones. Genom att uppmana människor att tala om tabubelagda ämnen som till exempel sex, bidrar ActionAid till en ökad medvetenhet och färre smittade.

Adress:

ActionAid Nigeria, 2nd Floor Cadastral Zone
Plot 590, Central Area, Abuja,
Nigeria

Områdesrapport Delta - Våren 2014

Download - File size: 174KB

Områdesrapport Delta - Januari 2016

Download - File size: 2320KB