Skip to the content

Fadderverksamhet i Sierra Leone

ActionAid har arbetat i Sierra Leone sedan 1988 och startade år 2007 ett fadderbarnsprojekt i Tonkolili i centrala Sierra Leone. Under inbördeskriget var Tonkolili ett starkt fäste för rebellerna och många skolor, åkermarker och bostäder totalförstördes. 80 procent av människorna i området räknas som fattiga och de flesta livnär sig på jordbruk, boskapsuppfödning och brytning av guld.

Torka drabbar flickor och kvinnor

Tonkolili är ett mycket torrt område och bara 25 procent har tillgång till rent dricksvatten. Kvinnor och flickor går ofta långa vägar för att hämta vatten, medan män arbetar och pojkar går i skolan. ActionAid arbetar bland annat för att fadderområdet ska få tillgång till rent vatten, mat, utbildning och sjukvård.

Fattiga familjer prioriterar sönerna

I Tonkolili fokuserar ActionAid på att kvinnor och flickor ska få tillgång till sina rättigheter. Eftersom många familjer är mycket fattiga väljer de att skicka sina söner till skolan medan flickorna får hjälpa till i hemmet. De flickor som går i skolan slutar ofta i samband med att de blir omskurna, och blir vanligtvis bortgifta mycket unga. Till följd av detta kan omkring 90 procent av kvinnorna i Tonkolili varken läsa eller skriva.

Ojämlikhet ökar risk för hiv

Eftersom kvinnor sällan har utbildning och inte heller har rätt att äga eller ärva mark, är de ofta ekonomiskt beroende av sina män. Därför är det i princip omöjligt för kvinnor att kräva att deras män ska vara trogna, eller att vägra ha sex trots att mannen bär på sexuellt överförbara sjukdomar som till exempel hiv.

ActionAid arbetar tillsammans med många lokala organisationer i landet för att stötta kvinnor som lever med aids. Efter att aidspositiva kvinnor har fått delta i internationella möten och göra sina röster hörda, väljer många andra smittade kvinnor nu att agera istället för att förlora hoppet.

Adress:

ActionAid International Sierra Leone
36 A Freetown Road, Lumley, PMB 1058, Freetown
Sierra Leone

 

Områdesrapport Tonkolili - Sommar 2014

Download - File size: 995KB

Områdesrapport Tonkolili - Juni 2015 (del 1)

Download - File size: 1242KB

Områdesrapport Tonkolili - Juni 2015 (del 2)

Download - File size: 9337KB

Områdesrapport Tonkolili - Våren 2016

Download - File size: 1474KB