Skip to the content

Fattigdomsbekämpning och jämställdhetsarbete går hand i hand på Mafia i Tanzania

 

Kvinnors situation på ön Mafia präglas av både religion och kultur. Deras rättigheter förnekas ofta i det dagliga livet och könsrelaterat våld är vanligt förekommande. Kvinnors utrymme i det offentliga rummet är minimalt och få kvinnor arbetar utanför hemmet. Att utmana de rådande sociala normerna som hållit kvinnan ansvarig för hem och barn är en viktig del i vårt arbete. Genom att öka medvetenheten om kvinnors rättigheter bland både kvinnor och män kan förändring ske och patriarkala strukturer falla. När kvinnors rätt till försörjningsmöjligheter stärks så ökar jämställdheten i såväl familjer som i samhället i stort samtidigt som familjerna får ökade inkomstkällor. För att uppnå en hållbar samhällsutveckling satsar ActionAid på en kombination av fattigdomsbekämpning och jämställdhetsarbete.

Medvetenhet om kvinnors rättigheter ger ökad jämställdhet 

Fatuma Shemsa Bakari, kvinnlig jordbrukare på Mafia berättar om hur hennes liv förändrats; "Jag blev så glad när jag fick lära mig om kvinnors rättigheter genom att delta i de utbildningar som ActionAid håller. Det öppnade mina ögon och fick mig att reflektera över livsavgörande frågor, funderingar som många av oss kvinnor här i området har när det gäller relationerna till våra män. Liksom andra kvinnor i mitt samhälle saknade jag självförtroende, deltog aldrig i möten eller i beslutsfattande, varken i offentliga sammanhang eller inom familjen. Vår kultur och lokala traditioner gjorde att min man aldrig tillät mig att gå ut och träffa andra människor. Jag kunde inte ens gå till marknaden om jag inte hade sällskap av honom”.


"Genom att jag känner till mina rättigheter som kvinna så har mycket förändrats i mitt liv och jag kan stötta andra kvinnor och flickor i vår by. Jag är medlem i vår lokala kvinno- och barnrättskommitté och många kvinnor känner till mig och kommer till mig när de behöver stöd. Till exempel så var det nyligen en skolflicka som blivit gravid med en pojke i byn och flickans föräldrar visste inte vad de skulle ta sig till. Jag hjälpte dem med kontakter till myndigheter och mödravården för att flickan skall få en så bra graviditet och förlossning som möjligt och för att hon skall kunna fortsätta sin skolgång.”

Kvinnors försörjningsmöjligheter - en förutsättning för en hållbar utveckling

”ActionAid har också utbildat kvinnor kring företagande, hur man startar upp en egen rörelse eller hittar andra sätt att försörja sig på. Jag är nu sekreterare i byns spar- och låneförening och det har verkligen blivit en succé eftersom allt fler kvinnor förstår nyttan med att gå samman. När vi startade 2008 så var vi bara åtta medlemmar men vi växt sedan dess och har idag 30 medlemmar. Genom att spara gemensamt kan vi stötta varandra under både glada stunder som vid bröllop eller vid svåra tillfällen som begravningar. Ett projekt som startats är en småskalig textilindustri där kvinnorna färgar kläder som de sedan säljer till turister och andra intresserade.


"Som kvinna har jag ett ansvar att se till att hushållet har tillräckligt med mat och att barnen får en utbildning. Att vara medlem i spar- och lånegruppen ger mig en trygghet eftersom att jag vet att jag kan låna om behov skulle uppstå, så länge jag kan betala tillbaka pengarna inom överenskommen tid. Tillsammans med min make, som har en kokosplantage, har vi råd att betala barnens skolavgifter och andra kostnader för deras utbildning."


"Tidigare år har vi haft svårt att få tag i tillräckligt med mat, men i år har det blivit bättre. Genom mitt jordbruk har jag i år fått åtta säckar ris, jämfört med färre än fem förra året. Min kycklinguppfödning går också bra och jag har nu 30 kycklingar och säljer då och då en kyckling till andra i byn. Som komplement säljer jag också fisk som jag köper in direkt från fiskare på stranden. Utmaningen är att kunna transportera fisken till marknaden och i framtiden hoppas jag har råd att köpa en liten motorcykel för att klara transporten bättre. Två gånger i månaden transporterar jag fisk till huvudstaden Dar Es Salaam. Eftersom jag är 48 år och min man 70 år behöver jag börja tänka på vår framtida försörjning. Jag planerar att bygga ett hus i staden som vi kan hyra ut för att få en inkomst när vi inte längre orkar arbeta”, avslutar Fatuma.