Skip to the content

Fadderverksamhet i Zimbabwe

ActionAid bedriver ett fadderbarnsprojekt i området Nyamaropa i distriktet Nyanga i nordöstra Zimbabwe. Här arbetar ActionAid med omkring 20 000 människor för att ge dem stöd och kunskap att kunna leva ett värdigt liv med tillgång till sina mänskliga rättigheter.

Sedan det omstridda och konfliktladdade valet år 2008 är Morgan Tsvangirai premiärminister, men Robert Mugabes maktapparat fortsätter att dominera politiken. Det finns förhoppningar om att regeringen ska lyckas styra Zimbabwe tillbaka till demokrati och utveckling, men polariseringen har blivit förvärrad och villkoren för fattiga människor, över 70 procent av befolkningen, är fortsatt svåra.

Svår hiv/aids-situation

Zimbabwe har bland det högsta antalet hiv/aids-drabbade i hela Afrika. Omkring 14 procent av den vuxna befolkningen är hiv-positiv. Det är den femte högsta siffran i världen efter Swaziland, Botswana, Lesotho och Sydafrika. 83 000 människor om året dör i sviterna av sjukdomen om året och varje år förväntas hundratusentals barn förlora en eller båda föräldrar i hiv/aids. Antalet föräldralösa barn ökar därmed ständigt.

Kvinnor särskilt utsatta

Bland de hiv-positiva är kvinnor mer mottagliga för infektion på grund av biologiska, socioekonomiska och kulturella faktorer som gör dem särskilt utsatta i samhället. En aktuell forskningsrapport visar också att sambandet mellan våld mot kvinnor och flickor och hiv/aids har ignorerats.

I Zimbabwe, liksom i de flesta afrikanska länder, formas köns- och sexualitetfrågor av den kulturella uppfattningen att män har auktoritet över kvinnor. Ett exempel är betalning av "lobola", hemgift, något som kan leda till att kvinnor betraktas som egendom. Det försvagar ytterligare deras ställning och deras möjlighet att till exempel kunna kräva skyddat sexuellt umgänge, få tillgång till behandling, vård och stöd. Dessutom är det oftast kvinnorna och flickorna som vårdar de sjuka. Detta sker främst på bekostnad av deras egen hälsa, utbildning och fritid.

Kvinnors och flickors rättigheter

I Nyamaropa organiserar och utbildar ActionAid kvinnor och flickor om deras rättigheter. Vi stärker och bistår dem att kunna kräva att dessa rättigheter av områdets kommunpolitiker och delstatens beslutsfattare. På så sätt uppnås en långsiktig förändring och en väg ut ur fattigdom. Vi arbetar också nära män och pojkar för att de ska lära sig om kvinnors rättigheter och stötta förändringarna som påverkar hela samhället positivt.

Rätten till utbildning

Mer än hälften av alla barn i Zimbabwe saknar skolgång. Den vanligaste anledningen till varför barn inte går i skolan i Nyamaropa är hunger. Undernärda barn tvingas i stället jobba för bidra till familjens försörjning. Centralt i ActionAids arbete i fadderbarnsområdet är att öka inskrivningen av barn, framför allt flickor, och förbättra skolorna.

Adress:

Att: The Sponsorship Manager
16 York Avenue Newlands
Bag 2451 Causeway
Harare, Zimbabwe

Områdesrapport Nyamaropa - Hösten 2014

Download - File size: 864KB