Skip to the content

Medverka till ungdomars och kvinnors egenmakt och mobilisering för förändring i Gaza

Var med och bidra till hopp om en framtid för framtida generationer.

Bakgrund

Gazaremsan i Palestina är sedan 2007 utsatt för en blockad av Israel som kontrollerar all in- och utförsel av varor och personer. Samtidigt blossar den väpnade konflikten mellan det Hamas-styrda Gaza och Israel upp ofta, vilket drabbar civila på båda sidor. Sammantaget har detta lett till en havererad ekonomi, förstörd infrastruktur och egendom, tvångsförflyttningar samt bristande kvalitet på utbildning och hälsovård. En återuppbyggnad av Gaza beräknas ta 70 år i nuvarande takt. Det är en extrem sårbar situation som leder till desperation och hopplöshet. Ungdomsarbetslösheten är störst i världen (65 %). Många kvinnor som pga konflikten blivit änkor är ofta illa förberedda på att själva ta ansvaret för familjen. Våld skapar mer våld och 40 % av kvinnorna uppger sig ha utsatts för våld. Samtidigt, mitt i allt detta, finns ändå visst hopp och tro på en framtid. 93 % av ungdomarna säger sig vilja engagera sig på något sätt för att förbättra situationen.

Projektetbeskrivning

Projektperioden är beräknad till 18 månader och kan komma igång redan under januari 2017 och därefter pågå till juni 2018. ActionAid finns på plats i Palestina, och i det här projektet går arbetet ut på att bistå utsatta grupper med verktyg för att de själva ska kunna förändra sina liv och vara med och skapa lösningar som bidrar till en bättra framtid.

Målgrupp och antal berörda

Fem samhällen belägna i den mellersta delen av Gaza. Tio grupper totalt, varav fem grupper med ungdomar och fem grupper med kvinnor.

Projektets mål

  • Att kvinnor och ungdomar organiserar sig, ökar sin medvetenhet om vilka rättigheter och möjligheter som finns, blir aktiva och höjer rösten i det offentliga livet för att uppfylla deras behov av social service, trygghet, hopp och förändring.
  • Att de lokala samhällenas organisationer och förvaltningar ökar sin kapacitet att mildra och navigera genom de ständiga hoten, stressmomenten och chockerna.

Finansiering

ActionAid söker nu investering om SEK 85 000 för ovan projekt. För att starta projektet som både godkänts och till större delen (95%) finansieras av Sida behöver ActionAid en extern investering om SEK 85 000. Denna delfinansiering söker vi nu från företag eller filantrop.