Skip to the content

ActionAid är en religiöst och partipolitisk oberoende federation som sedan drygt 40 år arbetar för en rättvisare värld utan fattigdom. Vi tror på alla människors lika värde och rätt till ett värdigt liv.

ActionAid Sverige grundades 2006 och ingår i en global federation med ett gemensamt internationellt sekretariat som samordnar medlemsländerna för att maximera resultat. Det innebär att vi får plats för ett antal spetskompetenser, vilket ett modernt bistånd kräver. Exempelvis mänskliga rättigheter, klimat, demokrati, jämställdhet och ekologiskt motståndskraftigt jordbruk.

Genom att strukturera ActionAid som en federation blir vi mer kostnadseffektiva. ActionAid Sverige kan till exempel med relativt små resurser åstadkomma betydelsefulla saker då vi kan bidra till samt återanvända mycket av den information som finns inom federationen. Detta gör oss kraftfulla, effektiva och en referent i de frågor vi försöker påverka på global nivå, exempelvis skatteflykt, klimat och kvinnors rättigheter.

Lokalt fokus

Vår utgångspunkt är alltid lokal. En effektiv kamp mot fattigdom och orättvisor kan bara bli effektiv om det är människorna som själva lever i fattigdom och utsätts för orättvisor som äger, driver och leder kampen. Vårt bidrag är att kanalisera resurser, kunskap och metoder, erbjuda en plattform för moraliskt, politiskt och tekniskt stöd samt alliera oss i kampen.

När det kommer till vårt arbete i katastrofområden ger denna utgångspunkt en unik fördel i att både bygga långsiktig motståndskraft lokalt (genom till exempel motståndskraftigt jordbruk och diversifierade inkomster) och ren katastrofberedskap. Istället för att flyga in katastrof-team vid en kris ser vi till att skapa en hög grad av beredskap på plats. Vi ser katastrofen som en möjlighet att öka den lokala kapaciteten, jämställdheten och demokratin. Vårt starka lokala fokus har även gjort att vi som första internationella organisation valt att placera vårt huvudkontor i Afrika, närmare bestämt Johannesburg, Sydafrika.

Värnar om självständighet och långsiktighet

Vi värnar starkt om vår självständighet och långsiktighet. Detta möjliggör att vi kan bibehålla en kärna av lokala så kallade rättighetsprogram (LRP) där vi kan garantera en närvaro på upp till tio år, om vårt stöd behövs så länge.

Ytliga problemanalyser ger ytliga lösningar. Det tror vi inte på. Vi söker hållbara lösningar till fattigdomens och orättvisornas grundorsaker. Därför försöker vi ändra på de maktordningar som återskapar grundproblemet. Vi talar om maktordningar mellan män och kvinnor, mellan de som har och de som inte har, och mellan andra grupper i samhället.

Av dessa maktordningar genomsyrar den patriarkala alla de andra. Kvinnor underordnas systematiskt, deras möjligheter beskärs, de utsätts för våld och till och med mördas, och allt detta av det enda skälet att de är kvinnor. Till skillnad från många andra nöjer vi oss inte med att bara ”ta hänsyn” till detta eller att inte göra det värre. Tvärtom ser vi varje projekt och program som en möjlighet att bryta patriarkatet och stärka kvinnors status, alldeles oavsett om det är fråga om en katastrofinsats, klimatsmart jordbruk, demokrati eller vilket annat tema som helst.

En planet, en värld

Vi tror inte längre på de uppdelningar som vetenskapen och även biståndet skapat mellan utvecklade och utvecklingsländer, mellan första, andra och tredje världen. Vi ser fattigdom, orättvisor och utanförskap inom alla dessa länder, liksom vi ser resurser, kompetens och sociala rörelser överallt. Vi ser hur klimatförändringar, konflikter, ekonomiska och politiska strukturer samt nya kommunikationsmöjligheter får oss alla att hänga ihop. Vi ser EN värld. Bistånd har blivit ett ord som leder tankarna till välgörenhet och en uppdelad värld. Vad vi tror världen behöver är social rättvisa, var helst den uppstår.

Våra värderingar

Inom ActionAid delar vi samma värderingar, oavsett om vi folkbildar eller coachar, står på barrikaderna, påverkar makthavare, tar fram forskningsrapporter, samlar in pengar eller administrerar vårt kontor.

Integritet: Vi står fast vid våra principer och är inte opportunistiska. Vi kan säga nej när vi inte känner oss bekväma. Vi står upp för vårt arbete och våra ståndpunkter.

Ödmjukhet: Vi känner till våra begränsningar, är öppna för andras åsikter, kritik och förslag. Vi försöker lära oss av våra och andras misstag.

Mod: Vi vågar tänka och göra saker annorlunda. Vi vågar utmana konventionerna och oss själva. Vi är orädda och uppmuntrar varandra och andra till utanför-lådan-lösningar.

Transparens: Vi åtar oss att vara öppna och ärliga med allt vi gör, med alla vi samarbetar med. Vi är generösa och delar med oss av våra verktyg och lärdomar.

Övertygelse: Med ett stort hjärta och personligt åtagande står vi upp för vad vi tror på, är aktivister för vår sak och lever som vi lär.

 

Läs mer om vårt arbete i det senaste numret av vårt nyhetsmagasin re:Action

Våra riktlinjer för webb finner du här

Svenska sekretariatet

Här hittar du telefonnummer och e-postadresser till våra medarbetare.

Internationella sekretariatet

Vill du komma i kontakt med vårt internationella sekretariat? Besök vår internationella hemsida, www.actionaid.org

Var med och stöd vårt arbete!

Bli månadsgivare och var med i arbetet att skapa en rättvis värld för alla. Med ditt stöd blir det möjligt!