Skip to the content

Vi är en global rättighetsorganisation

Vår vision är en rättvis, jämlik och hållbar värld där alla människor har möjlighet att forma sin tillvaro och leva ett liv fritt från fattigdom och förtryck.

Vårt uppdrag är att bekämpa fattigdom och arbeta för jämställdhet och jämlikhet och rättvisa för alla.


Så startade ActionAid

ActionAid grundades i Storbritannien 1972. Då som enbart fadderverksamhet med fokus på barns utbildning och hälsa. Sedan dess har organisationen vuxit och arbetet skiftat från att lindra symptom på ojämlikhet och fattigdom till att angripa dess grundorsaker. I Sverige har vi funnits sedan 2006.


Hit går pengarna

ActionAid Sverige har ett så kallat 90-konto. Det innebär att vår insamling och ekonomi granskas av Svensk Insamlingskontroll. Enligt Svensk Insamlingskontrolls regler ska minst 75 procent av de insamlade medlen gå till ändamålet.

ActionAid i Sverige är medlem i FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd och tillämpar FRIIs Kvalitetskod.
Möt vår styrelse

ActionAid Sverige leds av en styrelse som väljs av årsmötet. Den svenska styrelsen är vårt högsta beslutande organ och har det yttersta ansvaret för verksamheten. Styrelsen för ActionAid i Sverige arbetar helt ideellt.


Vill du jobba hos oss?

Vill du jobba i en global organisation som präglas av starka värderingar, mod och målmedvetenhet? Alla våra lediga tjänster samlas här.Stöd vårt arbete

Engagera dig

Bli fadder

Om oss