Skip to the content

ActionAid Sverige söker tre praktikanter 

ActionAid Sverige söker tre praktikanter med starkt engagemang och intresse för globala utvecklingsfrågor och utvecklingssamarbete. Vi söker en praktikant med inriktning på insamling och kommunikation och två med inriktning på policy och program (varav en kommer att arbeta specifikt med vårt FGM- projekt som handlar om att förebygga kvinnlig könsstympning).

Arbetsuppgifter:

Praktikperiodens innehåll formas utifrån praktikantens erfarenheter, utbildningsbehov och vår specifika verksamhet för berörd period. Som praktikant kan du ges ansvar för eget arbetsområde, och förväntas då återkoppla ditt arbete och lärande i vår löpande verksamhet.

Arbetsuppgifter inom avdelningen för insamling och kommunikation kan till exempel handla om att bistå med texter och informationsinsamling, omvärldsbevakning eller att bistå i relationerna till olika leverantörer och stora givare.

Arbetsuppgifter inom avdelningen för policy och program kan till exempel handla om att hjälpa avdelningen bygga sin tematiska kompetens, utveckla informationsarbetet på hemsidan och att bistå i utvecklingen av vårt nätverk av ungdomsaktivister. För praktikanten som arbetar specifikt med FGM-projektet ingår det att tillsammans med projektledaren förbereda och genomföra konkreta aktiviteter i Sverige (seminarium, filmvisningar, besök av föreläsare) och sprida information.

För alla praktikanter kan det bli en del administrativt arbete, men vi eftersträvar en balans mellan mer och mindre kvalificerade arbetsuppgifter och värnar om att praktikperioden ska vara utvecklande.

Vi ser gärna att du har (tonvikt beroende på vilken av platserna du söker):
- kunskap om bistånds- och utvecklingsfrågor
- kunskap om och erfarenhet av civilsamhällesorganisationer
- erfarenhet av/intresse för insamlings- och kommunikationsarbete, gärna med ett digitalt fokus
- intresse för att väcka människors engagemang för utvecklings- och rättvisefrågor
- vana att arbeta självständigt och i grupp

För praktikanten för FGM-projektet ser vi gärna erfarenhet från kontakt med nyanlända samt kunskaper i genusfrågor. 


Språk:

För alla praktikplatserna ser vi gärna att du har god förmåga att formulera dig väl både skriftligt och muntligt på svenska och engelska, men för en av platserna på avdelningen för policy och program är vi även öppna för ansökningar från kandidater med begränsade kunskaper i svenska.


Tid och ersättning:

Praktikperioden är 4-5 månader hösten 2017 och på heltid. För praktikanter som är intresserade av att arbeta med FGM-projektet är det möjligt att börja tidigare.

Praktik görs som del av utbildning eller med stöd från arbetsförmedlingen. Ingen ersättning utgår från ActionAid Sverige.

Ansökan:

Skicka din ansökan med personligt brev och CV senast den 15 maj till jobb@actionaid.org

Tydliggör i ditt personliga brev varför du just vill göra praktik på ActionAid Sverige och om det är någon av praktikplatserna som intresserar dig särskilt.

Obs: Skriv ”Praktikant 2017” som ämnesrad i mailet!

Information:

För mer information kontakta
Gabriella Ulfwi, chef insamling och kommunikation på gabriella.ulfwi@actionaid.org
Mattias Brunander, chef policy och program, mattias.brunander@actionaid.org
Karolina Karlsson, facklig representant, karolina.karlsson@actionaid.org.

Vi föredrar frågor via mail, men det går också bra att ringa. Individuella telefonnummer och mer information om ActionAid Sverige hittar du på vår webbplats www.actionaid.se

Vi ser fram emot din ansökan!

 

Var med och stöd vårt arbete!

Bli månadsgivare och var med i arbetet att skapa en rättvis värld för alla. Med ditt stöd blir det möjligt!