Skip to the content

ActionAid Sveriges programchef, Mattias Brunander, besökte nyligen Bangladesh och byn Noliani. Här brottas lokalbefolkningen med översvämningar, försaltade jordbruksmarker och cykloner. I ett område där jordbruket utgör den främsta inkomstkällan har detta lett till ett sårbart samhälle med  utbredd fattigdom. För att vända utvecklingen har ActionAid, tillsammans med lokalbefolk ...

Välkommen till ett seminarium om kvinnlig könsstympning i Sverige ActionAid jobbar sedan länge förebyggande insatser mot kvinnlig könsstympning (FGM - Female Genital Mutilation) i länder i Afrika. Arbetet fortsätter att expandera och idag är ActionAid aktiva i frågan i Sverige och i andra länder i Europa. Torsdag den 4 maj anordnar vi ett seminarium då vi presenterar en rapp ...

ActionAid följer upp arbete om rättvis skatt

Ökad risk för övergrepp mot kvinnor och flickor.

Europaparlamentet har röstat för offentliga ägarregister.

Skatt är nära sammanflätat med kvinnors rättigheter och jämställdhet.

Idag är det Internationella kvinnodagen!

Över 12 miljoner människor är i akut behov av mat och vatten. 

ActionAid arbetar aktivt för att stoppa kvinnlig könsstympning.

Öppen intervju med ActionAid's skattekampanjansvarige Savior Mwambwa.

Var med och stöd vårt arbete!

Bli månadsgivare och var med i arbetet att skapa en rättvis värld för alla. Med ditt stöd blir det möjligt!