Skip to the content

ActionAid är på plats på MR-dagarna i Malmö

Besök gärna vår monter och lyssna på vårt mini-seminarium i morgon fredag, 18/11 kl 14.30 på Lilla Scen, där vi pratar om Shrinking Space. Det blir en interaktiv övning med konstruktiva förslag för att verka för utveckling och social rättvisa i kontexter där handlingsutrymmet minskar. 

Var med och stöd vårt arbete!

Bli månadsgivare idag och var med och stöd vårt arbete för världens utsatta kvinnor och flickor. Du kan också skänka ett bidrag via vårt postgiro 90 00 83-7. Varmt tack!