Skip to the content

Soweto Pride, Sydafrika
Soweto Pride, Sydafrika

Kampen för HBTQ-personers rättigheter i Liberia

Situationen för HBTQ-personer i Liberia är väldigt svår då utsattheten för våld och diskriminering är stor och de lever i total avsaknad av rättsligt skydd och tillgång till hälsotjänster inom sexuell och reproduktiv hälsa. ActionAid arbetar tillsammans med partnerorganisationen LIPRIDE för att förändra detta. 

Homofobin är en djupt rotad och utbredd företeelse i Liberia och genomsyrar samhället på olika nivåer, inte minst inom kulturella och religiösa sammanhang. Homosexualitet är i sig inte olagligt, men däremot att praktisera samkönat sex. Detta får svåra konsekvenser för HBTQ-personer och andra marginaliserade grupper som exempelvis människor som lever med hiv och aids (både HBTQ och heterosexuella) och sexarbetare som utsätts för diskriminering, könsbaserat våld och inte får tillgång till välbehövda hälsotjänster inom sexuell och reproduktiv hälsa. Personer tillhörande dessa grupper saknar skydd mot våld i hemmet, våldtäkt och andra former av sexuellt och könsrelaterat våld genom att de är stigmatiserade och deras livsstil kriminaliserad, vilket förvägrar dem en god sexuell och reproduktiv hälsa och därtill hörande rättigheter.

Våldtäkt och sexuella övergrepp mot HBTQ-personer och människor tillhörande andra marginaliserade grupper rapporteras extremt sällan och fallen får därmed vanligtvis ingen rättslig påföljd och offren får varken upprättelse eller tillgång till uppföljande råd och stöd. Dessutom är statens roll som leverantör av praktiskt stöd och skyddssystem inom hälsa, juridik och utbildning minst sagt bristfällig. Detta sammantaget gör HBTQ-personer extremt skyddslösa, marginaliserade och utfrysta.

ActionAid samarbetar med LIPRIDE, (Liberia-initiativet för främjande av rättigheter, identitet, mångfald och jämställdhet) och dess medlemmar för att förbättra tillgången till sexuella och reproduktiva hälsorättigheter och tjänster för HBTQ-personer i fyra regioner (Montserrado, Grand Bassa, Margibi och Bong) i Liberia. LIPRIDE är det första och enda nätverket av civila samhällsorganisationer som arbetar på gräsrotsnivå med HBT-personer och andra marginaliserade grupper för att öka deras tillgång till rättslig prövning och könsrelaterade sexuella och reproduktiva hälsorättigheter (SRHR).

ActionAid stöttar medlemmarna i LIPRIDE i att utveckla organisation och bygga kapacitet samt stärker dem i sin roll som samordnande organisation för olika aktörer som kämpar för HBTQ-personers rättigheter. De får även stöd i att utveckla sin roll som påverkare och utbildare av olika aktörer som polis, media och olika samhällsstödgrupper för ett ökat erkännande och skydd för HBTQ-personer. För att öka engagemanget för frågan generellt och öka LIPRIDE’s synlighet och förmåga att driva opinion och påverkan får de stöd i att länka till relevanta plattformar på nationell, regional och internationell nivå. I fallet med LIPRIDE och HBTQ-personer i Liberia handlar det inte om en återerövring av demokratin, då denna grupp historiskt sett aldrig haft sina mänskliga rättigheter, utan snarare handlar det om en kamp för att för första gången få möjlighet att uppleva demokrati och frihet.

Var med och stöd vårt arbete!

Bli månadsgivare och var med i arbetet att skapa en rättvis värld för alla. Med ditt stöd blir det möjligt!