Skip to the content

Årsmöte ActionAid Sverige 2017

Söndagen den 21 maj kl 10.00-13.00 har ActionAid Sverige årsmöte. Årsmötet äger rum i våra lokaler på Renstiernas gata 12, 5 tr, i Stockholm. 

Till årsmötet är självklart alla medlemmar välkomna. Om du inte redan är medlem, bli det här.

På länkarna nedan finner du inbjudan och agenda till årsmötet samt alla tillhörande handlingar. 

Skicka din anmälan och eventuella frågor till sara.hjelm@actionaid.org eller ring 08-615 55 50 (växel). Din anmälan vill vi få senast torsdagen den 18 maj 2017.

Välkommen den 21 maj!  

Inbjudan och agenda 

Bilagor

Bilaga 1. Årsberättelse 2016 

Bilaga 2. Årsredovisning 2016

Bilaga 3. Revisionsberättelse 

Bilaga 4. Nya stadgar (förslag)

Bilaga 4 Reviderad Nya stadgar (förslag) 

Bilaga 5. Riktlinjer valberedning

Bilaga 6. Strategisk inriktning 2018-2028

Bilaga 7. Medlemsavgift (förslag)

Bilaga 8. Valberedningens förslag 

Var med och stöd vårt arbete!

Bli månadsgivare och var med i arbetet att skapa en rättvis värld för alla. Med ditt stöd blir det möjligt!