Skip to the content

Årsmöte ActionAid Sverige, 21 maj 2017

Engagemanget och uppslutningen var stor vid ActionAid Sveriges årsmöte den 21 maj i Stockholm. Bland annat antogs en ny strategisk inriktning som pekar ut riktningen och fokuset för ActionAid Sveriges framtida arbete.

Styrelse: Pia Gideon valdes om till ordförande och Angelica Andersson, tidigare ledamot, valdes till vice ordförande. Nya ledamöter är Bengt Ekman, Shantana Shahid, Helya Houshmand och Nargis Rahimi. I styrelsen sitter även Frida Dunger (styrelseledamot sedan 2016) och Marie Hallberg (styrelseledamot sedan 2014). Edward Hall, Jonas Pinzke, Gunilla Ivarsson och Karin Axelsson lämnar styrelsen. Tidigare ordförande Magnus Norman lämnade sitt styrelseuppdrag i augusti 2016.
Läs mer om styrelseledamöterna här.

Valberedning: Till valberedningen valdes Rita De Castro till ny ordförande. Rune Leithe (tidigare ordförande), Patrik Eriksson och Hanna Holmberg valdes till ledamöter.

Se alla handlingar från mötet nedan 

Mötesprotokoll
Strategisk inriktning 2018-2028
Stadgar
Revisionsberättelse
Årsredovisning 2016
Årsberättelse 2016
Riktlinjer valberedning
Medlemsavgift
Valberedningens förslag


Var med och stöd vårt arbete!

Bli månadsgivare och var med i arbetet att skapa en rättvis värld för alla. Med ditt stöd blir det möjligt!