Skip to the content

 

Svensk ledningsgrupp

Frans Mikael Jansen, tf generalsekreterare

E-post: fransmikael.jansen@actionaid.org
Telefon: 08-615 55 50, 073-372 19 21

Frans Mikael Jansen, tillförordnad generalsekreterare för ActionAid Sverige, har varit generalsekreterare i ActionAid Danmark de senaste tio åren och har lång erfarenhet av att leda och utveckla organisationer såväl i Danmark som internationellt.

Gabriella Ulfwi, chef för engagemang och insamling

E-post: gabriella.ulfwi@actionaid.org
Telefon: 08-615 55 69

Gabriella har arbetat med marknadsföring, kommunikation och försäljning inom det privata näringslivet och ideell sektor sedan 2008. Under sin studietid i Lund gjorde hon en praktik på Exportrådet i Paris, och efter avslutade studier började hon arbeta på EF Education First. Innan ActionAid arbetade hon under ett års tid med företagssamarbeten på Hjärt-Lungfonden. Är civilekonom från Lunds Universitet och har en magisterexamen i företagsekonomi, samt studerat kommunikation på Berghs School of Communication och Corporate Social Responsibility (CSR) vid Luleå Tekniska Universitet. Gabriella började arbeta på ActionAid 2012.

Mattias Brunander, chef för policy och internationella program

E-post: mattias.brunander@actionaid.org
Telefon: 08-615 55 50, 076-883 18 71

Mattias Brunander har en lång erfarenhet av att leda, planera och följa upp internationella utvecklingsprojekt. Under olika perioder har Mattias arbetat med fleråriga projekt och program internationellt, framför allt i Latinamerika och Asien men även på global nivå. Närmast kommer Mattias från en liknande funktion inom Rädda Barnen Sverige.

Sigrid Flemby Broberger, finans- och administrativ chef

E-post: sigrid.flembybroberger@actionaid.org
Telefon: 08-615 55 50, 073-380 80 76

 

Medarbetare

Annika Dellensjö, kommunikationsansvarig

E-post: annika.dellensjo@actionaid.org
Telefon: 08-615 55 58

Azra Tuco, givarservice

E-post: azra.tuco@actionaid.org
Telefon: 08-615 55 55

Biniam Fikadu, koordinator Face to Face

E-post: Biniam.fikadu@actionaid.org
Telefon: 073-685 00 32

Cornilla von Plomgren, ansvarig samarbeten och partnerskap

E-post: cornilla.vonplomgren@actionaid.org
Telefon: 08-615 55 59

Goran Gavric, ansvarig CRM och analys

E-post: goran.gavric@actionaid.org
Telefon: 08-615 55 57 

Hana Al-Khamri, projektkoordinator FGM

E-post: hana.al-khamri@actionaid.org
Telefon: 08-615 55 63 

Jenny Rydin, ekonomi och administration

E-post: jenny.rydin@actionaid.org
Telefon: 08 - 615 55 52

Karolina Karlsson, internationell policy- och programsamordnare

E-post: karolina.karlsson@actionaid.org
Telefon: 08 - 615 55 61

Linnéa Sonka, ansvarig Face to Face

E-post: linnea.sonka@actionaid.org
Telefon: 08 - 615 55 62

Magnus Nordgren, kommunikationsansvarig givare

E-post: magnus.nordgren@actionaid.org
Telefon: 08 - 615 55 65

Martin Kjellqvist, kommunikationsansvarig givare (föräldraledig)

E-post: martin.kjellqvist@actionaid.org
Telefon: 08 - 615 55 65

Melinda Ullin, verksamhetschef Face to Face (tjänstledig)

E-post: Melinda.Ullin@actionaid.org
Telefon: 08 - 615 55 62 

Sara Hjelm, kommunikationsansvarig (föräldraledig)

E-post: sara.hjelm@actionaid.org
Telefon: 08 - 615 55 50

Sherin Amini, verksamhetschef givarrelationer

E-post: sherin.amini@actionaid.org
Telefon: 08 - 615 55 53

Tom Gabrielsson, koordinator Face to Face (tjänstledig)

E-post: tom.gabrielsson@actionaid.org

 

Stadgar för ActionAid Sverige

Download - File size: 93KB

Riktlinjer för generalsekreterare

Download - File size: 40KB

Var med och stöd vårt arbete!

Bli månadsgivare idag och var med och stöd vårt arbete för världens utsatta kvinnor och flickor. Du kan också skänka ett bidrag via vårt postgiro 90 00 83-7. Varmt tack!