Skip to the content

Ett testamente som ger hopp. När du lämnar en gåva till ActionAid i ditt testamente fortsätter du att förändra världen även efter din bortgång. Nedan kommer information och några viktiga punkter. 

De som får bevittna testamenten är följande:

  • Ska inte vara förmånstagare i testamentet.
  • Ska inte vara minderårig eller under förvaltare. Alltså ska ha rättskapacitet.
  • Ska inte vara närmast närstående.
  • Bevittnarna behöver inte veta vad som står i testamentet men ska veta att det de bevittnar är ett testamente.

Uppgifter som behövs på bevittnarna är:

  • Namn
  • Adress
  • Personnummer
  • Yrke

Det är bra om alla vittnen och förmånstagare har en kopia förvarat så man får gärna skicka en kopia till oss, men det är inget krav.

Missa heller inte att skriva att de belopp som anges i testamentet ska justeras i enlighet med konsumentprisindex fastställt av SCB (KPI) i förhållande till den dag då testamentet upprättades och dagen för ditt frånfälle.

Genom din testamentesgåva kommer du att ge utsatta kvinnor och flickor en bättre möjlighet att ta sig ur fattigdom.