Skip to the content

 

El Niño - Torka i Afrika

I Afrika upplever man just nu den värsta torkan på decennier, och miljontals människor hotas av svält. Torkan beror på att väderfenomenet El Niño har varit ovanligt stark detta år, vilket har lett till den värsta torkan på decennier. Vid en katastrof i denna omfattning går vårt arbete in i två faser; där den första fasen fokuserar på att invånarna i de områden vi finns har tillgång till rent vatten och mat, och den andra fasen handlar om att bygga upp deras motståndskraft mot nya katastrofer så att de står bättre rustade i framtiden.

I Zimbabwe råder det katastroftillstånd där uppåt en fjärdedel av befolkningen, nära 2,8 miljoner, beräknas behöva hjälp på grund av den förödande torkan. I landet bor närmare 70 procent på landsbygden och tvingas förlita sig på vatten från brunnar och borrhål. Människor och boskap delar nu på de små mängder vatten som finns, och över 16 000 boskap har redan gått förlorade till följd av torkan.

När matbristen breder ut sig och familjer hotas av svält så ser många familjer ingen annan utväg än att ta sina barn ur skolan för att klara försörjningen. Oftast är det flickorna som hålls hemma och går miste om sin utbildning. Detta får konsekvenser på lång sikt som kan vara livsavgörande i form av en mindre ekonomisk frihet och för tidigt giftermål och barnafödande.

För att kunna hjälpa så många som möjligt behöver vi ditt stöd. Valfritt belopp sätts in via:

  • Swish: Nummer 123 900 08 37 (ange "Zimbabwe" i meddelandet).
  • SMS: Skicka ”ActionAid Zimbabwe” till nummer 72970. Belopp: 100 kr.
  • Plusgiro 90 00 83-7 (märk gåvan ”Zimbabwe”).
  • Bankgiro 900-0837 (märk gåvan ”Zimbabwe”).

Ge din gåva nu!