Skip to the content

Humanitärt arbete

Vi bedriver humanitärt arbete för att rädda liv och stärka kvinnors rättigheter vid kriser.

Resiliens

Motståndskraftigt jordbruk och samhällen som kan stå emot katastrofer är grundläggande för utsatta områdens utveckling.

Skatt

Skatteflykt och orättvisa skatteavtal gör att utvecklingsländer varje år förlorar hundratals miljarder i skatteintäkter. Pengar som behöver investeras i skola, sjukvård och infrastruktur.

Återerövring av demokratin

Demokratin skall erövras där den ännu ej fått chansen och återerövras i de över 100 länder där den de senaste åren gått tillbaka.


Här finns vi

ActionAid finns i fler än 45 länder och arbetar i över 400 programområden. Partnerskap är av central betydelse för hur vi arbetar. Genom vårt arbete och med hjälp av fadderverksamhet och individuella gåvor länkar vi samman närmare 400 000 människor över hela världen i solidaritetshandlingar.

I december 2015 omfattade federationen 27 medlemmar samt 18 programländer. Utöver detta har vi även närvaro i den arabiska regionen och i Filippinerna.


 

Året 2016 i siffror

Kvinnors och flickors rättigheter
 • Över 55 000 kvinnor i 20 länder fick ökad kontroll över sin inkomst och större möjlighet att påverka sin situation i hemmet.
 • 324 000 kvinnor i 30 länder mobiliserade för att utmana våld mot kvinnor och flickor.
 • Över 1000 samhällsdrivna insatser i 20 länder genomfördes för att skydda kvinnor och flickor från skadliga traditioner.
Ökad motståndskraft (resiliens) / katastrofberedskap
 • Över 350 000 bönder i 25 länder fick utbildning i klimatförändliga odlingsmetoder för att vara bättre rustade inför drastiska förändringar i klimatet.
 • 24 nya katastrofer över fyra kontinenter svarades upp emot och 346 000 människor nåddes av humanitärt stöd. Samtidigt fortsatte det löpande återuppbyggnadsarbetet efter tidigare katastrofer.
 • Över 550 000 personer i 19 länder fick humanitärt bistånd som gjorde bidrog till att öka deras motståndskraft inför framtiden.
 • Över 45 000 personer utbildades för att identifiera och planera för risker i de samhällen där de lever.
Mobilisering och samhällspåverkan
 • 150 initiativ stöddes för att öka det gemensamma ansvaret och kontrollen av orättvisa skatteregler.
 • 50 allianser i 16 länder samarbetade aktivt tillsammans med ActionAid i frågan om orättvis skatt.
 • Över 100 000 kvinnor i 24 länder fick ökad kontroll över mark eller andra naturresurser.
 • Omkring 3500 kvinnogrupper i 21 länder fick stöd i att organisera sig för att skydda sina rättigheter och ägodelar.
 • 790 lokala styren i 22 länder vidtog åtgärder för att öka ansvaret för sina samhällen.
 • Ungdomar i 29 länder mobiliserade sig genom deltagande i ungdomsnätverket Activista
Utbildning
 • Över 450 000 föräldrar, lärare och barn i 26 länder fick ökad kunskap om sina rättigheter till utbildning och hur man kvalitetssäkrar den offentliga utbildningen.
 • Över 4500 skolor i 28 länder fick förbättrad tillgång till fri, säker och kvalitativ utbildning för pojkar och flickor. 

Var med och stöd vårt arbete!

Bli månadsgivare och var med i arbetet att skapa en rättvis värld för alla. Med ditt stöd blir det möjligt!