Skip to the content


Stoppa kvinnlig könsstympning!

Visste du att över 200 miljoner flickor och kvinnor världen över är könsstympade? Kvinnlig könsstympning är en extrem form av våld mot kvinnor och flickor. Var med oss i kampen för en jämställd värld fri från våld och förtryck!

 Vi motarbetar ett krympande demokratiskt utrymme

På många håll i världen har det blivit farligare att öppet engagera sig för mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter, miljöfrågor eller att höja sin röst för att värna demokratin och alla människors lika värde. Gör som oss och stå upp för ett starkt civilsamhälle!

Stöd vårt katastrofarbete!

ActionAid arbetar för att rädda liv och skydda rättigheter. Eftersom vi ofta redan finns på plats när katastrofen slår till kan vi agera snabbt och effektivt och vi stannar så länge som krävs för att människor ska kunna återskapa sina liv efter en katastrof. Ert stöd behövs och ni kan vara med oss i detta viktiga arbete genom en gåva till vår katastroffond.

Klimatanpassning för hållbar utveckling

Vårt arbete med hållbar utveckling gör att samhällen blir mindre sårbara inför klimatförändringar. ActionAid arbetar med att anpassa och utveckla jordbruksmetoder som är bättre rustade mot klimatförändringarnas konsekvenser.


Här finns vi

ActionAid arbetar tillsammans med kvinnoorganisationer i över 45 länder för en värld fri från fattigdom och förtryck.