Skip to the content

Kampen mot kvinnlig könsstympning

ActionAid har i flera år arbetat med nio afrikanska länder i syfte att stoppa bruket av könsstympning alternativt Female Genital Mutilation (FGM). Kvinnlig könsstympning innebär att hela eller delar av det yttre könsorganet skärs bort på flickor. Det förekommer fyra olika typer av könsstympning enligt WHO:s definition. Alla formar av könsstympning är en kränkning av de mänskliga rättigheterna och konventionen om barns rättigheter.

Arbetet mot kvinnlig könsstympning fortsätter att expandera och idag är ActionAid aktiva med frågan tillsammans med andra länder i Europa. Avsikten är att en gång för alla, stoppa bruket av omskärelse bland nyanlända flickor och kvinnor som bor i Sverige. I enlighet med Socialstyrelsen kan omkring 38.000 kvinnor i Sverige blivit utsatta för någon form av könsstympning. Därtill har Socialstyrelsen även uppskattat att riskpopulationen i Sverige uppgår till 19.000 flickor. Socialstyrelsen har definierat riskpopulationen som flickor under 18 år födda i Sverige med en mamma som är född i ett land där könsstympning är vanligt förekommande.

AFTER-Projekt

ActionAid Sverige är en del av det EU-finansierade projektet Against FGM Through Empowerment and Rejection (AFTER). Syftet med projektet är att sprida information samt medvetandegöra allmänheten om vikten av att stå emot bruket av kvinnlig könsstympning. Projektet ämnar även till att öka medvetenheten bland svenskar med utländsk bakgrund om de svåra konsekvenser för flickor och kvinnors fysiska och psykologiska hälsa. Projektet genomförs inom ramen för ett samarbete mellan ActionAid Sverige, Italien och Irland samt relevanta aktörer i Belgien och Spanien.

Aktiviteter som ingår i projektet i Sverige, inkluderar bland annat att genomföra kvalitativa intervjuer med FGM-offer och intressenter på nuvarande tillgängliga tjänster för könsstympade kvinnor, kartläggning och bedömning, engagera civilsamhällets aktörer kring FGM-frågan och mobilisera för att få slut på bruket av könsstympning. Ett större utbud av film och dokumentärvisningar bör visas med syfte att ändra attityder till det hos familjer.

ActionAid Sverige ska samordna ett möte för flera afrikanska ledare samt aktivister som arbetar mot könsstympning i deras respektive land i Afrika. Väl i Stockholm kommer de att träffa invandrargrupper och arbeta med att ge information samt uppmuntra dessa att lämna kvinnlig könsstympning praktiskt. I början av 2018 kommer partner i projektet att dela resultatet av projektet på en slutgiltig konferens.

AFTER-Projekts hemsida

 

Var med och stöd vårt arbete!

Bli månadsgivare och var med i arbetet att skapa en rättvis värld för alla. Med ditt stöd blir det möjligt!