Skip to the content

Arbetet mot könsstympning i Kenya förändrar flickors framtidsutsikter

ActionAid jobbar sedan länge med förebyggande insatser mot kvinnlig könsstympning (FGM - Female Genital Mutilation) i länder i Afrika. Arbetet fortsätter att expandera och idag är ActionAid aktiva i frågan i Sverige och i andra länder i Europa. Nyligen höll ActionAid Sverige ett seminarium i Stockholm då vi presenterade en ny rapport om könsstympning i Sverige. Här nedan kan du läsa en berättelse om hur vårt arbete mot förekomsten av FGM i Kenya stärker kvinnors och flickors rättigheter.

Livet i Massaj-samhället Elangata Wuas i Kenya har under lång tid präglats av skadliga traditionella sedvänjor såsom kvinnlig könsstympning (Female Genital Mutilation - FGM) och tidiga äktenskap. När ActionAid började arbeta i området 2010 utsattes 72 procent av flickorna för könsstympning och minst en av tre flickor hoppade av grundskolan i förtid.

I grundskolan Singiraine Primary går 178 flickor och 186 pojkar från årskurs fyra till åtta. Alla 178 flickorna är medlemmar av flickornas forum. Under varje skollov i april och augusti deltar flickorna i ett läger då de bland annat arbetar tillsammans med byäldste och andra nyckelpersoner i byarna för att skapa medvetenhet om de negativa effekterna av kvinnlig könsstympning. Cirka 250 flickor från åtta grundskolor deltar under lägret som organiseras av kvinnonätverket Iloodokilani i samarbete med ActionAid. Detta har gett flickorna ökad kännedom om sina rättigheter både i skolan och hemma. Under 2016 lyckades de gemensamt hindra 35 flickor från att könsstympas och ingå tidiga äktenskap. Kvinnonätverket övervakar flickornas situation i skolan, har regelbundna diskussioner och ser till att flickorna har tillgång till säkra zoner för att säkerställa att ingen tvingas gifta sig eller genomgå könsstympning.

Invånare som tidigare förespråkat skadliga sedvänjor och de som utfört omskärelserna får utbildning om de skadliga effekterna av FGM och stöttning av kvinnonätverket i att hitta en alternativ försörjning för att undvika att de går tillbaka till sin forna syssla. Jämfört med 2010 då ActionAid började arbeta i området ser vi idag en märkbar skillnad vad gäller minskat utövande av skadliga traditionella sedvänjor. Attitydförändringar bland invånarna innebär att allt färre flickor blir offer för könsstympning och tvångsgifte, vilket även medfört att antalet skolavhopp bland flickor har minskat från 2010 års höga 50 procent till dagens knappa 5 procent i Elangata Wuas, vilket även haft positiva effekter på skolresultaten i stort. 21 kvinnliga omskärare i området har sadlat om till andra yrken och engagerar sig nu i kampen för flickors och kvinnors rättigheter och för att stoppa FGM.

Maren 16 år gammal berättar; ”Mina föräldrar ville att jag skulle genomgå FGM för att bli kvinna när jag var 12 år gammal. Jag vägrade att gå med på det eftersom jag vet om alla negativa effekter som omskärelsen innebär. Dessutom har jag en dröm om att bli läkare när jag blir vuxen. Jag fick lära mig om farorna med FGM under det läger som vi i flickforumet deltog i på lovet. När mina föräldrar började prata om att jag skulle omskäras rapporterade jag det till kvinnonätverket som besökte vårt hem och informerade mina föräldrar om flickors rättigheter, konsekvenserna av FGM, vad lagen säger och varnade dem för att låta mig omskäras. Mina föräldrar lyssnade och ändrade sig så att jag fick fortsätta min utbildning. Min mamma är nu medlem i kvinnonätverket."

"Tack vare flickforumet på min skola Singiraine och ActionAid så kunde jag undvika att bli utsatt för den ondska som FGM innebär. Jag är nu ledare i forumet och vill dela med mig av det jag varit med om, bidra till att öka de andra flickornas kunskaper och självförtroende så att de förstår effekterna av FGM och barnäktenskap, att de ska respektera sina kroppar och se till att satsa på sin utbildning. Jag har deltagit i seminarier som organiserats av ActionAid på lovet och sedan kunnat stärka vårt flickforum genom att arrangera veckomöten i vår skola och planera månadsprogram med teman att diskutera med mina kamrater. En annan positiv grej är att mina skolresultat också har förbättrats och jag har nu kommit in på en bra gymnasieskola. Allt det här tycker jag bevisar att det inte är könsstympningen som kvalificerar en att bli kvinna. Det handlar om helt andra saker”, avslutar Maren.

Var med och stöd vårt arbete!

Bli månadsgivare och var med i arbetet att skapa en rättvis värld för alla. Med ditt stöd blir det möjligt!