Skip to the content

Berättelser om kampen för att återerövra demokratin

Här kan du läsa berättelser från olika platser i världen om människors kamp för återerövring av den demokrati som på olika vis begränsats för dem och om hur ActionAid stöttar den kampen. För vissa grupper som aldrig haft något demokratiskt utrymme handlar det om att kämpa för att få tillgång till den för första gången.

Ökad hotbild mot fackligt engagerade inom textilindustrin i Bangladesh

Här kan du läsa om Shamimas kamp mot ett krympande demokratiskt utrymme för fackligt engagerade inom textilindustrin i Bangladesh

Krympande demokratiskt utrymme – reflektioner kring en negativ global trend

Mattias Brunander, Policy- och programchef på ActionAid Sverige delar här med sig av sina tankar och reflektioner kring den negativa globala trenden av krympande demokratiskt utrymme.

Kampen för HBTQ-personers rättigheter i Liberia

Situationen för HBTQ-personer i Liberia är väldigt svår då utsattheten för våld och diskriminering är stor och de lever i total avsaknad av rättsligt skydd och tillgång till hälsotjänster inom sexuell och reproduktiv hälsa. ActionAid arbetar tillsammans med partnerorganisationen LIPRIDE för att förändra detta.

Var med och stöd vårt arbete!

Bli månadsgivare och var med i arbetet att skapa en rättvis värld för alla. Med ditt stöd blir det möjligt!