Skip to the content

Shrinking space - Krympande handlingsutrymme

Runt om i världen minskar civilsamhällets utrymme att agera. Vi pratar om ett krympande handlingsutrymme (shrinking space). Restriktiva lagar och möjlighet till finansiering liksom kriminalisering och stigmatisering resulterar i att civilsamhället inte kan fungera som kanal genom vilka rättighetsaktivister kan göra sin röst hörd och hålla beslutsfattare och myndigheter ansvariga.

Detta leder till att civilsamhällets mångfald påverkas. Specifika grupper tystas mer än andra och att kämpa för sina och andras rättigheter blir, bokstavligen, ett livsfarligt arbete. I den här kontexten blir organisationer i det civila samhället ofta ett instrument genom vilka statliga myndigheter och institutioner genomför sin egen agenda, utan kritiskt synsätt och utan utmaningar till rådande maktförhållanden. De organiska, kritiska och självständiga aspekterna tappas helt.

Att arbeta för en främjande miljö är därför avgörande. Det handlar om att genom olika aktioner skapa förutsättningar för ett självständigt, kritiskt och pluralistiskt civilsamhälle som kan fungera som samtalspartner, kritisk motpart och kraft som ger utrymme för engagemang. I grund och botten handlar det om människors grundläggande rättigheter och solidaritet genom att stötta dem att kräva och åtnjuta dem fritt.

ActionAid arbetar dels på en teknisk nivå där vi kan, genom erfarenheter och kunskap om olika verktyg, bidra och sprida kunskap om att man kan fortsätta göra detta arbete trots begränsningarna. Tillsammans med nätverket Beautiful Trouble har ActionAid lanserat en verktygslåda (Beautiful Rising) som handlar om hur folkrörelser och organisationer kan arbeta effektivt, strategiskt och kreativt, ofta under svåra omständigheter (beautifulrising.org).

Vi har även en politisk nivå där vi genom påverkansarbete vill ändra staters hållning i den här frågan, då det främst är en fråga på regeringsnivå. Globalt samarbete, internationella påtryckningar och solidaritet är särskilt viktigt i de sammanhang där den nationella kontexten inte alls tillåter att man agerar inom en viss fråga. Historien visar på många fall där detta har varit helt avgörande för förändring.

Genom ActionAid's globala ungdomsnätverk Activista skapar vi även ett öppet utrymme för politisk och religiöst oberoende aktivism, med moraliskt, politiskt och tekniskt stöd av en organisation med spetskompetens i attraktiva och relevanta frågor, som länkar upp mot ett globalt ungdomsnätverk. Ungdomar får verka fritt och fokusera på de frågor som de anser är viktiga tillsammans med andra ungdomar runt om i världen. Detta stärker demokrati och visar på värdet av aktivism.

 

Var med och stöd vårt arbete!

Bli månadsgivare och var med i arbetet att skapa en rättvis värld för alla. Med ditt stöd blir det möjligt!