Skip to the content

Vi arbetar för att främja kvinnors ledarskap i samhällens klimatanpassning

Visste du att klimatförändringarnas konsekvenser som torka, översvämningar och extremväder blir allt vanligare? Vi arbetar för att kvinnor ska bidra till att samhällen blir mindre sårbara inför naturkatastrofer och är delaktiga i beslutsfattande.Stoppa storföretagens miljöförstöring!

Guatemalas ursprungsfolk lever i utbredd fattigdom och är extra utsatta för klimatförändringarnas konsekvenser. Vi stöttar lokal aktivism mot vattendragsförorening som orsakas av palmolje- och bananföretagens utbredning. Var med oss i kampen!


Vi rustar inför en oförutsägbar framtid

Thach Kim Duyen leder arbetet med att återplantera träd på skövlade områden i Vietnam. Den nya skogen ger inkomster till kvinnor och minskar samtidigt risken för jordskred och översvämningar. ActionAid arbetar med att anpassa och utveckla jordbruksmetoder som är bättre rustade mot klimatförändringarnas konsekvenser.


Från obetalda hemarbetare till ledare i katastrofhantering

Läs hur kvinnor i åtta länder leder samhällen från sårbarhet till motståndskraft. Kvinnorna går från att vara hänvisade till obetalt hem- och omsorgsarbete till att delta i det lokala beslutsfattandet i samhället och hitta sätt att öka sina försörjningsmöjligheter.Stöd vårt arbete

Engagera dig

Bli fadder

Om oss