Skip to the content

Här finns vi

ActionAid finns i fler än 45 länder och arbetar i över 400 programområden. Partnerskap är av central betydelse för hur vi arbetar. Genom vårt arbete och med hjälp av fadderverksamhet och individuella gåvor länkar vi samman mer än 385 000 människor över hela världen i solidaritetshandlingar.

I december 2015 omfattade federationen 27 medlemmar samt 18 programländer. Utöver detta har vi även närvaro i den arabiska regionen och i Filippinerna.

Var med och stöd vårt arbete!

Bli månadsgivare idag och var med och stöd vårt arbete för världens utsatta kvinnor och flickor. Du kan också skänka ett bidrag via vårt postgiro 90 00 83-7. Varmt tack!