Skip to the content

Även kriser ger en chans att bryta könsnormer

Visste du att kvinnor och flickor drabbas oproportionerligt hårt av katastrofer? ActionAid arbetar förebyggande med att stärka samhällens beredskap. I allt vi gör, ser vi också en möjlighet att bryta gamla könsnormer och stärka kvinnors status i det humanitära arbetet.”Kalla mig inte offer!”

Vi vill förändra det narrativ som gång på gång reducerar kvinnor till offer i katastrofer. Kvinnors aktiva deltagande bidrar inte bara till effektiv respons, utan även till långsiktig förändring. Det är dags för ett feministiskt perspektiv i det humanitära arbetet!


Ekonomiskt stöd till utsatta inom 48 timmar

I Sverige har vi inrättat en katastroffond som gör det möjligt för oss att ge akut stöd efter en katastrof. ActionAid finns i många länder som ofta drabbas av humanitära kriser. Därför kan vi agera snabbt vid en katastrof för att rädda liv och skydda rättigheter.


Vi vill se fler kvinnorättsorganisationer i det humanitära arbetet

Kvinnors kunskaper är en stor tillgång vid en katastrof. Ända nekas de allt för ofta inflytande över det humanitära arbetet. Vi måste omfördela makten för att skapa mer jämlika katastrofinsatser. För ActionAid är stärkandet av kvinnors rättigheter och kvinnors ledarskap i humanitärt arbete ett steg i rätt riktning.Stöd vårt arbete

Engagera dig

Bli fadder

Om oss