Skip to the content

 

Berättelser om hur samhällens resiliens stärks på olika platser världen över

Resiliens handlar om att bygga motståndskraft mot effekterna av olika krissituationer och att skapa en hållbar och långsiktig utveckling genom att stärka katastrof-resilienta försörjningsalternativ . Den lokala verkligheten och behoven står i centrum, liksom kvinnors ledarskap och rättigheter. För att vara effektiv måste varje lösning skräddarsys och utvecklas av invånarna själva utifrån deras specifika behov. Här hittar du berättelser som beskriver hur invånarna på olika platser världen över driver sitt förändringsarbete med stöd av ActionAid. 

 

 

Beyond Caring - ökad jämställdhet möjliggör kvinnligt ledarskap inom katastrofförebyggande

Berättelser om hur kvinnligt ledarskap inom katastrofförebyggande blir möjligt genom minskat ansvar för obetalt hem- och omsorgsarbete

Bangladesh - nya odlingstekniker ger tryggare försörjning och ökad jämställdhet

Genom att hitta nya tekniker som tillåter odling under hela året kan kvinnorna uppnå maximalt utnyttjande av marken.

Brasilien - ökad jämställdhet och minskat våld när krisande jordbruk stärks

I Pajeú i delstaten Pernambuco arbetar ActionAid för att stärka kvinnornas status genom att söka en strategisk roll för kvinnorna i det krisande jordbruket.

Kambodja – resilient jordbruk ger ökade försörjningsmöjligheter och motverkar migration

Kvinnors organisering kring alternativa jordbrukstekniker har skapat positiv förändring i byn Ou’Tong i Oddar Meanchey.