Skip to the content

 

Rapporter kring vårt resiliensarbete

Här hittar du olika rapporter rörande vårt resiliensarbete runt om i världen.

 

Kvinnligt ledarskap inom katastrofförebyggande arbete

Att möjliggöra kvinnligt ledarskap inom katastrofförebyggande arbete genom att sträva efter en minskad börda av obetalt hem- och omsorgsarbete

Ramverk för vårt resiliensarbete

Download - File size: 2602KB