Skip to the content

 

Riktlinjer för att stärka motståndskraft

ActionAid arbetar för att stärka resiliens (motståndskraft) i samhällen som riskerar att drabbas av olika typer av kriser och katastrofer. ActionAids verksamhet runt om i världen har inkluderat resiliens-byggande initiativ i sina program och projektaktiviteter. De flesta handlar om att anpassa sig till klimatförändringarna och att reducera risken för konsekvenser när katastrofer väl inträffar.

Det här vägledande dokumentet syftar till att stödja arbetet i riskområden där integrerade och effektiva resiliens-program implementeras på olika nivåer. Det inkluderar specifika rekommendationer för resiliensprogram och projekt i samhällen som riskerar att drabbas av översvämning, cykloner, torka och jordbävningar. Dokumentet innehåller även rekommendationer som syftar till att bidra till att minska katastrofers inverkan på skolors infrastruktur, så att barn kan fortsätta att gå i skolan och för att bygga motståndskraft hos elever, lärare och deras familjer.

 

Riktlinjer för att stärka motståndkraft

External web link - /media/82832/riktlinjer-fo-r-att-sta-rka-motsta-ndskraft.pdf