Skip to the content

Resiliens-handbok

Handbokens syfte

Denna handbok syftar till att ge vägledning, verktyg och resurser för ett effektivt programarbete med fokus på att förbättra motståndskraften och bygga resilienta samhällen i olika kontexter.  Handboken har utvecklats för och tillsammans med program- och policypersonal - i synnerhet med personalen vid våra lokala rättighetsprogram (LRP) i åtanke och där handboken är tänkt att fungera som en resurs när det gäller att tillämpa ”resiliens-lins” när det gäller ActionAid’s övergripande arbete. Den är utformad för att komplettera ett brett spektrum av sektorspecifika resurser som redan finns tillgängliga för resiliens-relaterad programmering. Handboken bygger på ActionAid’s Human Rights-Based Approach (HRBA) och vårt Resiliens-ramverk.

Vem kan ha nytta av handboken?

Även om handbokens primära målgrupp är personalen som är ansvarig för genomförandet av ActionAid’s programarbete så är det också en användbar resurs för alla ActionAid-anställda, partners, olika samhällsintressenter, andra MR-organisationer såväl som statliga och kommunala aktörer.

Resilience handbook

Download - File size: 2918KB

Var med och stöd vårt arbete!

Bli månadsgivare och var med i arbetet att skapa en rättvis värld för alla. Med ditt stöd blir det möjligt!