ActionAid är en internationell rörelse som jobbar för global rättvisa och hållbar utveckling.

Program för minskad fattigdom

ActionAid arbetar för en hållbar global utveckling och vi gör det genom att vårt arbete bidrar till en minskad fattigdom i världen. Trots en positiv utveckling på flera områden är det fortfarande många människor som lever i fattgdom. Fattigdom kan se olika ut i skilda delar av världen, men det handlar alltid om någon form av brist på resurser, avsaknad av möjligheter att göra sin röst hörd och dålig tillgång till samhällsservice som hälsovård, utbildning och säkerhet. 

I allt vi gör utgår vi från behoven i de lokala samhällen där vi arbetar. Vi lyssnar till vad människor verkligen vill ha och behöver. Vi åtar oss alltid att jobba långsiktigt och tillsammans med människorna planerar och driver vi projekt som ger bestående förändring. Våra projekt och program utifrån vår förändringsteori, en modell där vi samlat våra erfarenheter från mer än 40 års arbete med att minska fattgdom.

För att effektivt bekämpa fattigdom och stärka kvinnors rättigheter kraftsamlar vi inom särskilt viktiga frågor och områden under en viss period. Våra mål och löften gör det också lättare att delta och följa vårt arbete. De områden som vi valt att särskilt lyfta fram till år 2017 är: 

  1. Vi hjälper människor som lever i fattigdom till ökad kontroll över naturresurser och arbetar för hållbart jordbruk världen över.
  2. Vi ökar det politiska inflytandet för människor som lever i fattigdom, för att få politiker och företag att ta ansvar.
  3. Vi arbetar för en förbättrad kvalitet på undervisningen för alla barn och stöttar ungt ledarskap i kampen för en värld fri från fattigdom. 
  4. Vi stärker motståndskraften mot konflikter och katastrofer hos människor som lever i fattigdom och använder metoder som utgår från människors verkliga behov och rättigheter, inte från biståndsgivarnas politiska övertygelse. 
  5. Vi säkerställer att flickor och kvinnor kan bryta mönstren av fattigdom och våld, ta kontroll över sina egna kroppar och skapa ekonomiska alternativ.
Fokusområden