Skip to the content

Jämställdhet och rättvisa - därför finns ActionAid

Vi vill att flickor ska kunna växa upp till självständiga kvinnor med makt att forma sina egna liv och samhället de lever i. Det är en kamp för jämställdhet och rättvisa som vi drivit varje dag sedan starten 1972. Idag finns vi i 46 länder över hela världen. Aktuellt

Höstens digitala träffar om kvinnlig könsstympning

Ökad trygghet och bättre bemötande för berörda grupper

Läs nya numret av re:Action

Ett helt temanummer om kvinnors ledarskap

Den här julen har vi bara en önskan

Vi vill att fler #kvinnorleder

Digitalt dialogmöte om kvinnlig könsstympning

Välkommen att delta den 26 november

Vietnam - värsta översvämningarna på 40 år

ActionAid på plats och når ut till de mest utsatta

Största protesterna på årtionden i Nigeria

ActionAid kräver ett stopp på polisvåldet


Vilka förändringar leder arbetet till?

För att skapa varaktig förändring krävs ett långsiktigt perspektiv och insatser på flera olika nivåer. Vår lokala förankring ger oss kraften att göra just det. Ofta stannar vi i ett område i minst tio år, eller så länge behov finns. 

När människor som själva lever i utsatthet kan organisera sig för att påverka orättvisor - då kan förändringar ske från grunden. Därför arbetar vi alltid tillsammans med lokala gräsrotsorganisationer och med de människor som lever i de områden där vi är verksamma

Som månadsgivare gör du skillnad

Världen över arbetar ActionAid tillsammans med lokala kvinnorättsorganisationer som själva vet vilken förändring deras samhällen behöver. Som månadsgivare är du viktig för att det arbetet ska kunna fortsätta och växlas upp. Genom ditt bidrag stärker du flickors och kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp, deras rätt till utbildning, egen försörjning och inflytande i samhället.


Köp en gåva som förändrar världen!

I vår gåvoshop hittar du meningsfulla gåvor för alla tillfällen. Välj bland gåvor som mangoträd, skolår, kvinnorättskämpe och såklart geten! Vi skickar fina gåvokort att ge bort. Tack för att du är med och bidrar till en hållbar värld fri från fattigdom!


Stöd vårt arbete

Engagera dig

Bli månadsgivare

Om oss