Skip to the content

Hur vi arbetar

Vi arbetar bland annat med säkra zoner för kvinnor i flyktingläger, skyddsboenden för flickor som flyr könsstympning och barnäktenskap, internationellt påverkansarbete, att få fler kvinnor i ledande positioner och projekt för att öka kvinnors möjlighet till självförsörjning.

Vårt arbete för jämställdhet leds av lokalanställd personal i våra 46 medlemsländer. Eftersom det är de som bäst vet vilka utmaningar deras samhällen står inför.Vi måste växla upp!

Våld mot kvinnor är ett globalt problem som förekommer på alla kontinenter och i alla samhällsklasser. Det sker i hemmet, på arbetsplatsen och i det offentliga rummet. 

ActionAid arbetar tillsammans med kvinnorättsorganisationer världen över för att bekämpa våld mot kvinnor. Vi driver påverkansarbete för att regeringar och beslutsfattare ska skärpa lagar mot förövare och ta sitt ansvar att stoppa alla former av könsbaserat våld. Vi skapar säkra platser för kvinnor som blivit utsatta och ser till att de får samtalsstöd, juridisk hjälp och medicinsk vård.

Vi arbetar också för att sprida kunskap och skapa långsiktiga attitydförändringar. Det är ett arbete som involverar både kvinnorna som utsätts för våld och deras anhöriga, men framför allt pojkar och män i de samhällen där vi arbetar. Ofta handlar det om insatser som tar tid och som kräver kunskap, tålamod och mod. Men med rätt metoder kan vi uppnå resultat och vi ger aldrig upp.

Kampen för förändring måste växlas upp - Var med i kampen och bli månadsgivare idag! 

 


Vart går pengarna?

Våra insamlade medel bekämpar sociala orättvisor, ojämlikhet och fattigdom. 79 % av pengarna går direkt till ändamålet.