Skip to main content
ActionAid-fadder-guatemala

För dig som är fadder

Läs om hur du gör skillnad
Girl supporter

Girl supporter

Under 2022 omvandlades fadderskapet till Girl supporter. Att vara Girl supporter innebär att du stödjer flickor och unga kvinnor att ta sig ur fattigdom och stå upp mot orättvisor. På så sätt kan vi, tillsammans med dig, nå större framgång i att förändra dessa tjejers liv!

Läs mer
Flickor_Bangladesh

Flickors rätt till utbildning

Över 130 miljoner flickor går inte i skolan och inte ens 40 procent av världens länder erbjuder flickor samma möjlighet till utbildning som pojkar. Den här diskrimineringen av flickor får livslånga konsekvenser och leder till enorma orättvisor.

Läs mer