Skip to the content

Projekt söker företag

Vill ditt företag göra skillnad? Klicka på bilderna nedan och läs mer om de projekt som vi just nu söker stöd till. 

Palestina

Öka kvinnors rättigheter i Gaza

Liberia

Stärk HBTQ-personers rättigheter i Liberia

Corona

Bekämpa spridningen av Covid-19

 

Stötta en av våra kärnfrågor

Vill ditt företag göra skillnad för flickors och kvinnors rättigheter? Klicka på bilderna nedan och läs mer om några av våra kärnfrågor som ditt företag kan stötta. 

Flickors och kvinnors rätt till sin egen kropp

Alla ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp! 

Flickors och kvinnors rätt till utbildning och försörjning

Lika utbildning är första steget mot ökad jämställdhet.

Kvinnors ledarskap och rätt till inflytande

När kvinnor tar ledande roller få hela samhällen det bättre. 

 


Tillsammans skapar vi förändring

En gåva till ActionAid är en investering i en ljusare framtid för människa och miljö. Goda affärer och hållbar utveckling kan gå hand i hand. Tillsammans med ActionAid kan ert företag visa och stärka ert CSR- och hållbarhetsarbete gentemot anställda, kunder och leverantörer. Tillsammans skapar vi ett långsiktigt givande samarbete som ger ert företag stora möjligheter till kompetensutveckling och engagemang inom mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.

Kontakta oss!

Visst tycker du och ditt företag att jämställdhet och klimat är viktiga frågor? Söker ni en långsiktig samarbetspartner som kämpar för flickors och kvinnors rättigheter och en hållbar värld fri från fattigdom? Då är ActionAid er givna partner. Vi erbjuder många olika samarbetsformer, anpassat utifrån er verksamhet, förutsättningar och mål. Vi ser gärna samarbetsformer som bidrar till engagemang och involvering av anställda, kunder och leverantörer.

Kontakta oss gärna för frågor eller information om samarbeten:

Kalle Larsson, Insamlingsansvarig

Mail: kalle.larsson@actionaid.org

Telefon: 0720 504 802


Ge en gåva som förändrar liv!

Vill ni ge en gåva direkt till vår verksamhet? Var med i kampen för flickors och kvinnors rättigheter och en värld fri från fattigdom. Du kan välja att ge ditt stöd direkt genom flera olika betalningsmetoder. Sätt in din gåva på PG: 90 00 83-7 eller via swish: 900 08 37.  

Varmt tack för din gåva!


Riktlinjer för samarbete

ActionAid söker samarbeten med företag som delar våra värderingar och som lägger stor vikt vid CSR- och hållbarhetsfrågor. Ett proaktivt jämställdhetsarbete och en vilja att motarbeta de orättvisor som finns i världen ser vi som en självklar hållning hos en potentiell samarbetspartner. ActionAid arbetar bara med företag som följer FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och ILO-konventionen gällande arbetsvillkor och rättigheter.

Inför varje samarbete görs en riskanalys och en genomlysning som utgår från Actionids riktlinjer för företagssamarbete. Denna genomlysning berör företagets etik och ansvar och tar bland annat upp följande områden:

  • Miljö och klimat
  • Arbetsvillkor
  • Skatteplanering och korruption

Vid långsiktiga partnerskap görs kontinuerliga riskbedömningar av samarbetet.


Köp en annorlunda gåva till dina anställda eller kunder!

Bikupa

Skolår

Get

Barnmorska