Skip to the content

Projekt söker företag

Nedan finns en mängd olika projekt beskrivna och de söker alla en finansiär. Ett företag som vill vara delaktig i en långsiktig utveckling som ska leda till förbättring för många människor i ett utsatt område.

Projektområdena är indelade i följande områden:

  • Barn och ungdomar
  • Egenförsörjning och entreprenörskap
  • Ekologiska jordbruk
  • Hälsa
  • Katastrof och förebyggande insatser / klimat
  • Kvinnors rättigheter
  • Utbildning