Skip to the content

Psykosocialt stöd i Zarqa

Detta projekt rör psykosocialt stöd för barn som bor i och runt flyktinglägret Zarqa i Jordanien.

Bakgrund:

Ett av de äldsta flyktinglägren i Jordanien är Zarqa. Initialt bestod lägret av tält men under åren har tälten ersatts med permanenta hus. Idag bor flyktingar i lägret men även i förorter runt själva staden Zarqa. Här finns människor bl a från Syrien, Irak, och Palestina. Möjligheten till egen inkomst och försörjning är minimal, likaså tillgången till juridisk hjälp, socialt skydd och andra legala rättigheter. Mer än hälften av alla barn i Zarqa är inte inskrivna i någon skola och oavsett geografisk härkomst har många barn upplevt trauman pga. krig och flykt och är i behov av psykosocialt stöd.

Projektbeskrivning:

Med anledning av barnens utsatthet i Zarqa, Jordanien, driver ActionAid speciella projekt i organisationens Youth Centers. Just detta projekt innebär att starta ett nytt projekt i Zarqas City Center District. Här får barn tillgång till psykosocialt stöd av specialutbildade unga ledare samt möjlighet att leka, läsa böcker och skriva berättelser. I centret finns speciellt anpassade platser där barn kan ge uttryck för svåra upplevelser, starka känslor, men även tankar kopplade till förlust och saknad och det genom konstnärliga verktyg som bland annat dockteater, dans, och skulptering.

Verksamheten i ActionAids Youth Centers är även till för att öka sammanhållning mellan människor med olika bakgrund och skapa social trygghet i områden i och omkring flyktinglägren. En fristad som är lugn, trevlig, inspirerande och barnvänlig. Projektet handlar också om att lyfta fram och stödja ungdomars ledarskap och deras viktiga roll i att medverka till samhälls- och demokratisk utveckling i sin helhet.

Målgruppen och antal berörda barn:

Primärgrupp för detta projekt är barn 4-15 år från Syrien, Palestina och Jordanien och som bor i och runt Zarqa. Förutom barn berörs även ungdomar s.k. volontärer som arbetar på våra Youth Centers samt föräldrar till barn och andra boende i området som kommer i direktkontakt med barnen i projektet.

Under den ettåriga projekttiden når projektet 744 barn.

Målen: Målen för projektet är flera. Det handlar dels om att ge unga volontärerna psykosocial kompetens som gör det möjligt att vara goda förebilder och genomföra projektet på ett bra sätt men också att förbättra psykosocial hälsa hos barn, speciellt barn som är blyga och tillbakadragna. En annan del av projektet är att öka medvetenheten av frågor kring hygien.

Finansiering: SEK 544 213 per år