Skip to the content

Riktlinjer vid samarbeten

Inom ActionAid vill vi arbeta med företag som värnar om miljö, människor och goda affärer.

På ActionAid gör vi alltid en genomlysning av våra samarbetspartners verksamhet innan ett samarbete påbörjas. Detta i enlighet med vår policy för företagssamarbeten. 

Vi samarbetar gärna med företag som delar våra värderingar och som:

  • Arbetar aktivt och gärna har en tradition av socialt ansvarstagande inom sin verksamhet samt för sin omgivning.
  • Agerar på ett aktivt sätt för att bidra till en positiv samhällsutveckling.
  • Arbetar ansvarsfullt inom miljöfrågor.
  • Arbetar aktivt för god bolagsstyrning.
  • Följer FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och övriga FN:s konventioner om mänskliga rättigheter.
  • Följer ILO-konventionen gällande arbetsvillkor och rättigheter.