Skip to the content

ActionAid är en religiöst och partipolitisk oberoende federation som sedan drygt 40 år arbetar för en mer rättvis, jämlik och hållbar värld fri från fattigdom. Vi tror på alla människors lika värde och rätt till ett värdigt liv.

Vår vision: Vår vision är en rättvis, jämlik och hållbar värld där alla människor har möjligheten att forma sin tillvaro och leva ett liv fritt från fattigdom och förtryck.

Vårt uppdrag: Vårt uppdrag är att bekämpa fattigdom och arbeta för social rättvisa och jämställdhet. 

ActionAid startades 1972 i England och 2003 bildades ActionAid International, en demokratisk federation med ett gemensamt huvud­kontor i Sydafrika. Idag finns vi lokalt förankrade i 45 länder, med närvaro i ytterligare några länder. ActionAid International var bland de första internationella frivilligorganisationerna att arbeta rättighetsbaserat. Vi blev kända för att mobilisera och stödja kraften hos människor att bekämpa fattigdom och orättvisa, påverka lokala maktstrukturer och ställa ansvariga aktörer till svars. På så sätt sker verklig förändring. Vi har ett särskilt fokus på kvinnors och flickors rättigheter i allt vi gör eftersom vi vet att jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling.

Lokalt fokus och långsiktigt perspektiv

Kampen mot fattigdom och orättvisor kan bara bli effektiv om den tar utgångspunkt i lokala behov och det är människorna som själva lever i fattigdom och utsätts för orättvisor som äger, driver och leder kampen. Vårt bidrag är att kanalisera resurser, kunskap och metoder, erbjuda en plattform för moraliskt, politiskt och tekniskt stöd samt alliera oss i kampen.

Vi värnar starkt om vår självständighet och långsiktighet. Detta möjliggör att vi kan bibehålla en kärna av lokala så kallade rättighetsprogram (LRP) där vi kan garantera en närvaro på upp till tio år, om vårt stöd behövs så länge.

När det kommer till vårt arbete i katastrofområden ger denna utgångspunkt en unik fördel i att både bygga långsiktig motståndskraft lokalt (genom till exempel motståndskraftigt jordbruk och diversifierade inkomster) och ren katastrofberedskap. Istället för att flyga in katastrof-team vid en kris ser vi till att skapa en hög grad av beredskap på plats. Vi ser katastrofen som en möjlighet att öka den lokala kapaciteten, jämställdheten och demokratin. Vårt starka lokala fokus har även gjort att vi som första internationella organisation valt att placera vårt huvudkontor i Afrika, närmare bestämt Johannesburg, Sydafrika.

Flickor och kvinnors rättigheter

Ytliga problemanalyser ger ytliga lösningar. Det tror vi inte på. Vi söker hållbara lösningar till fattigdomens och orättvisornas grundorsaker. Därför försöker vi ändra på de maktordningar som återskapar grundproblemet. Vi talar om maktordningar mellan män och kvinnor, mellan de som har och de som inte har, och mellan andra grupper i samhället.

Av dessa maktordningar genomsyrar den patriarkala alla de andra. Kvinnor underordnas systematiskt, deras möjligheter beskärs, de utsätts för våld och till och med mördas, och allt detta av det enda skälet att de är kvinnor. Till skillnad från många andra nöjer vi oss inte med att bara ”ta hänsyn” till detta eller att inte göra det värre. Tvärtom ser vi varje projekt och program som en möjlighet att bryta patriarkatet och stärka kvinnors status, alldeles oavsett om det är fråga om en katastrofinsats, klimatsmart jordbruk, demokrati eller vilket annat tema som helst.

En planet, en värld

Vi tror inte längre på de uppdelningar som vetenskapen och även biståndet skapat mellan utvecklade och utvecklingsländer, mellan första, andra och tredje världen. Vi ser fattigdom, orättvisor och utanförskap inom alla dessa länder, liksom vi ser resurser, kompetens och sociala rörelser överallt. Vi ser hur klimatförändringar, konflikter, ekonomiska och politiska strukturer samt nya kommunikationsmöjligheter får oss alla att hänga ihop. Vi ser EN värld. Bistånd har blivit ett ord som leder tankarna till en uppdelad värld. Vad vi tror världen behöver är social rättvisa, var helst den uppstår.

Våra värderingar

Inom ActionAid delar vi samma värderingar, oavsett om vi folkbildar eller coachar, står på barrikaderna, påverkar makthavare, tar fram forskningsrapporter, samlar in pengar eller administrerar vårt kontor.

 

Vi har integritet: Vi står för våra värderingar och viker inte från dessa på grund av möjligheten till kortsiktiga framgångar.

Vi är ödmjuka: Vi är medvetna om våra begränsningar och låter inte prestige stå i vägen för samarbete. Vi lyssnar och låter de som direkt berörs av ett problem vara de som sätter agendan för hur det bör lösas.

Vi är modiga: För att kunna genomföra det vi verkligen tror på vågar vi söka oväntade lösningar för att nå resultat. Vi ifrågasätter bekväma sanningar om samhället och oss själva.

Vi är oberoende: från religiösa och partipolitiska organisationer.

Vi har ömsesidig respekt: Vi står upp för alla människors lika värde och för värdet av mångfald.

Vi står för jämlikhet och rättvisa: Vår vision inkluderarar alla, oavsett kön, sexuell läggning och könsidentitet, etnicitet, klass, ålder, funktionshinder, plats och religion. Våra riktlinjer för webb finner du här

Svenska sekretariatet

Här hittar du telefonnummer och e-postadresser till våra medarbetare

Internationella sekretariatet

Vill du komma i kontakt med vårt internationella sekretariat? Besök vår internationella hemsida, www.actionaid.org