Skip to the content

Anti-korruption

Korruption är ett av de största hindren för utveckling. Det finns överallt och tar olika former – det kan vara både strukturellt och situationellt och utgör ett väsentligt hot mot människors möjligheter att få tillgång till sina rättigheter.
ActionAid Sverige har därför nolltolerans mot korruption och andra oegentligheter. Vi arbetar aktivt med korruptions prevention och uppmuntrar till att alla misstankar om korruption och andra missförhållanden anmäls till oss.

Du hittar vår policy här

 

Visselblåsning

Om du misstänker någon form av korruption, andra oegentligheter eller anser att vi eller någon av våra samarbetspartners missköter sitt förtroende på andra sätt ska du anmäla detta till oss. Vi uppmuntrar till anmälning av alla misstankar om brott.

Är du anställd kan du i första hand vända dig till din närmaste chef. Om du känner att du inte kan vara öppen med informationen kan du mejla till vår visselblåsaradress: complaint.sweden@actionaid.org

Här kan du välja att vara helt anonym men det kräver att du skapar en tillfällig mejladress som du använder för ärendet. Alla anmälningar behandlas konfidentiellt, oavsett om anmälan är anonym eller inte.

Mer information hittar du i:

Riktlinjer för visselblåsning
ActionAid Sveriges Anti-korruptionspolicy
ActionAid Internationals visselblåsarpolicy