Skip to the content

Generalsekreterare till ActionAid
Är du intresserad av att leda och utveckla ActionAid, en växande feministisk organisation? Vill du anta utmaningen att verka i ett globalt sammanhang med möjlighet att bidra till en rättvisare värld där alla människor har möjlighet att forma sin tillvaro och leva ett liv fritt från fattigdom och förtryck? Är du den modiga, trygga och relationsorienterade ledaren vi söker och delar du våra värderingar? Då kanske du är vår nya Generalsekreterare. 

I rollen som Generalsekreterare ärduytterst ansvarig för att leda det operativa, taktiska och strategiska arbetet på uppdrag av styrelsen. Ansvaret internationellt innebär ett kontinuerligt arbete och samverkan i den globala federationen och med enskilda medlemsländer samt det internationella sekretariatet.

I Sverige består ActionAid av 15 medarbetare där respektive avdelningschef utgör din ledningsgrupp. Genom att vara en stark ledare som kan utveckla arbetet och organisationen ligger förväntningen på att göra ett större avtryck såväl internationellt som i Sverige.

Rollens fokus framåt innebär vidare en breddning av finansieringskällorna och att ständigt förbättra den interna effektiviteten. Förväntningar är även att utveckla ActionAids synlighet i media, dess varumärke med tillhörande budskap.

Utöver ovanstående ansvars- och fokusområden ingår sedvanlig styrning, ledning, det formella arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret, verksamhetsutveckling/planering och budgetering.

Vi söker dig som är en positiv och värderingsstyrd ledare som inkluderar medarbetarna och andra experter men som tar besluten själv då du i botten är modig, stabil och tydlig. Vidare är du driven, ordningsam och fokuserad och kan kombinera entreprenörskap och det vardagliga operativa arbetet med långsiktig strategisk utveckling. Du har ett naturligt engagemang och är utåtriktad där du kan kommunicera med och inspirera människor från olika verksamheter och bakgrunder.

Krav

 • Gedigen ledarerfarenhet, företrädelsevis från ett liknande sammanhang
 • Erfarenhet av att fatta riskavvägda beslut och med en god förståelse för ekonomi
 • Erfarenhet av organisationsutveckling med såväl strategiska som operativa frågor
 • Intresse och förståelse för rättighetsarbete, nationellt och/eller internationellt

 Meriterande

 • Erfarenhet och kunskap om globalt rättighetsarbete
 • Erfarenhet från fler sektorer än den ideella (privata, statligt)
 • Erfarenhet av programarbete, insamlingsarbete eller varumärkesfrågor/opinionsbildning
 • Brett nätverk inom den ideella sektorn


Resor utomlands, ca 2 – 3 per år, med god framförhållning förekommer. 

Om ActionAid

Historia
ActionAid grundades i Storbritannien 1972. Då som enbart fadderverksamhet med fokus på barns utbildning och hälsa. Sedan dess har organisationen vuxit och arbetet skiftat från att lindra symptom på ojämlikhet och fattigdom till att angripa dess grundorsaker. I Sverige har vi funnits sedan 2006.

Vision, uppdrag och fokusområden
Vår vision är en rättvis, jämlik och hållbar värld där alla människor har möjlighet att forma sin tillvaro och leva ett liv fritt från fattigdom och förtryck. Vårt uppdrag är att bekämpa fattigdom och arbeta för jämställdhet och jämlikhet och rättvisa för alla. Våra fokusområden är Kvinnors och flickors rättigheter, Kampen för demokratiska rättigheter, Katastrofinsatser och beredskap och Hållbar försörjning och klimatanpassning. Läs mer på www.actionaid.se

Värderingar

 • Vi har integritet. Vi står för våra värderingar och viker inte från dessa på grund av möjligheten till kortsiktiga framgångar.
 • Vi är ödmjuka. Vi är medvetna om våra begränsningar och låter inte prestige stå i vägen för samarbete. Vi lyssnar och låter de som direkt berörs av ett problem vara de som sätter agendan för hur det bör lösas.
 • Vi är modiga. För att kunna genomföra det vi verkligen tror på vågar vi söka oväntade lösningar för att nå resultat. Vi ifrågasätter bekväma sanningar om samhället och oss själva.
 • Vi är oberoende från religiösa och partipolitiska organisationer.
 • Vi har ömsesidig respekt. Vi står upp för alla människors lika värde och för värdet av mångfald.
 • Vi står för jämlikhet och rättvisa. Vår vision inkluderarar alla, oavsett kön, sexuell läggning och könsidentitet, etnicitet, klass, ålder, funktionshinder, plats och religion.


Intresserad?
I den här rekryteringensamarbetar ActionAid med Alumni. Ansök senast 14 juni 2020 genom att följa instruktionerna via länken: https://alumniglobal.com/job/generalsekreterare-actionaid