Skip to the contentVår vision: Vår vision är en rättvis, jämlik och hållbar värld där alla människor har möjligheten att forma sin tillvaro och leva ett liv fritt från fattigdom och förtryck.

Vårt uppdrag: Vårt uppdrag är att bekämpa fattigdom och arbeta för jämställdhet, jämlikhet och rättvisa för alla.

ActionAid International var bland de första frivilligorganisationerna att arbeta utifrån ett rättighetsperspektiv. Vi är kända för att mobilisera och stödja kraften hos människor att organisera sig för att bekämpa fattigdom och orättvisa, att påverka lokala maktstrukturer och ställa ansvariga till svars.

Lokalt fokus och långsiktigt perspektiv

Vi värnar om vår självständighet och långsiktighet. I våra lokala så kallade rättighetsprogram (Local Rights Programme, LRP) kan vi garantera en närvaro på upp till tio år.

I katastrofområden bygger vi både långsiktig lokal motståndskraft (till exempel motståndskraftigt jordbruk och olika typer av försörjning) och ren katastrofberedskap. Istället för att flyga in externa katastrof-team skapar vi beredskap på plats. Vid varje katastrof ser vi en möjlighet att även stärka det lokala kunnandet, jämställdheten och demokratin.

Flickors och kvinnors rättigheter

Vi söker hållbara lösningar till fattigdomens och orättvisornas grundorsaker. Därför vill vi ändra på de maktförhållanden som orsakar grundproblemet. Det kan vara fördelning av makt mellan män och kvinnor, mellan de som har och de som inte har, och mellan andra grupper i samhället.

Den patriarkala maktordningen genomsyrar allt. Kvinnor underordnas systematiskt, deras möjligheter beskärs, de utsätts för våld och till och med mördas - bara på grund av att de är kvinnor. Därför har vi ett feministiskt perspektiv på allt vi gör, oavsett om det är att bekämpa fattigdom eller orättvisa maktstrukturer.En planet, en värld

Vi tror inte på uppdelningar mellan utvecklade länder och utvecklingsländer, mellan första, andra och tredje världen. Vi ser fattigdom, orättvisor och utanförskap och resurser, kompetens och gräsrotsorganisationer överallt. Vi ser hur klimatförändringar, konflikter, ekonomiska och politiska strukturer samt nya kommunikationsmöjligheter länkar oss alla samman. Vi ser EN värld där det behövs jämlikhet och rättvisa för alla.

Våra värderingar

Vi har integritet: Vi står för våra värderingar och viker inte från dessa på grund av möjliga, kortsiktiga framgångar. 

Vi är ödmjuka: Vi är medvetna om våra begränsningar och låter inte prestige stå i vägen för samarbete. Vi lyssnar och låter de som direkt berörs av ett problem vara de som sätter agendan för hur det bör lösas. 

Vi är modiga: För att kunna genomföra det vi verkligen tror på vågar vi söka oväntade lösningar för att nå resultat. Vi ifrågasätter bekväma sanningar om samhället och oss själva. 

Vi är oberoende: Vi är religiöst och partipolitiskt obundna. 

Vi har ömsesidig respekt: Vi står upp för alla människors lika värde och för värdet av mångfald. 

Vi står för jämlikhet och rättvisa: Vår vision inkluderarar alla, oavsett kön, sexuell läggning och könsidentitet, etnicitet, klass, ålder, funktionshinder, plats och religion.Stöd vårt arbete

Engagera dig

Bli månadsgivare

Här finns vi