Skip to the content

"Nora" berättar i SVT Nyheters reportage om hur det gick till när hon könsstympades som 8-åring

Livsfarligt att utvisa könsstympade flickor till Somalia 

Häromdagen sändes ett skakande reportage i SVT om Nora och Sara, två somaliska flickor som blivit könsstympade i sitt hemland och flytt till Sverige för att söka skydd från tvångsäktenskap och våld. Via den svenska sjukvården har de fått hjälp att åter öppna upp sina underliv för att undkomma den värsta smärtan som könsstympningen orsakar. Om de återvänder till Somalia står hela deras framtid och liv på spel. Trots detta har båda flickorna fått avslag på sina asylansökningar.

– ActionAid har lång erfarenhet av att arbeta mot kvinnlig könsstympning i flera afrikanska länder. Utifrån den erfarenheten uppmanar vi Migrationsverket och Sveriges regering att inte utvisa Nora och Sara till Somalia. Det skulle vara både inhumant och innebära direkt fara för flickornas liv. Bara genom att fly sitt hemland och utmana det kvinnoförtryck som könsstympning och tvångsäktenskap innebär riskerar de här flickorna hela sin framtid. Den svenska Migrationsdomstolens bedömning att deras berättelser inte utgör tillräckliga skäl för asyl vittnar om en allvarlig brist på kunskap och förståelse för detta fruktansvärda övergrepp, säger Ingela Holmertz, generalsekreterare för ActionAid Sverige.

De två unga flickorna i reportaget är inte ensamma. Inom EU utgör kvinnlig könsstympning asylskäl för omkring 20 000 flickor och kvinnor varje år. Trots att det bland EUs medlemsländer finns en bred samsyn om att övergreppet är ett brott mot mänskliga rättigheter så gör flera EU-nationer paradoxalt nog bedömningen att kvinnlig könsstympning inte räcker som asylskäl. Detta är en av flera aspekter som ActionAid lyfter i en rapport som kommer att presenteras längre fram i höst.*

ActionAids arbete mot kvinnlig könsstympning
ActionAid arbetar sedan länge med förebyggande insatser mot kvinnlig könsstympning i nio länder i Afrika. Arbetet fortsätter att expandera och idag är ActionAid aktiva i frågan i Sverige och flera andra länder i Europa genom projektet AFTER (Against Female Genital Mutilation Through Empowerment and Rejection).

* Rapporten har genomförts tillsammans med flera andra aktörer inom ramen för det EU-finansierade projektet AFTER, läs mer på www.afterwomen.eu. Syftet med rapporten är att ge ett övergripande perspektiv av förekomsten av kvinnlig könsstympning i Europa, samt kartlägga situationen på detaljnivå i ett antal EU-länder, däribland Sverige. ActionAid Sverige och projektets övriga partners bär det fulla ansvaret för publikationens innehåll som inte på något sätt reflekterar den Europeiska kommissionens åsikter eller slutsatser. En sammanfattning av hur situationen ser ut i Sverige finns redan nu att läsa i en kortversion som går att ladda hem här: End the cut. 

 

Se SVTs reportage här.