Skip to the content

Myndigheterna i Uganda har stängt ner ActionAids arbete

Den 13 oktober stängde de ugandiska myndigheterna ner bankkontona för ActionAid Uganda och flertalet andra organisationer i landet som arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter och rättvisa. Detta är andra gången på mindre än en månad som den ugandiska staten riktar hot mot ActionAids arbete i Uganda. Vi ser detta som en direkt provokation mot vårt och flera andra organisationers öppna ställningstagande mot regeringens nya lagförslag om att häva åldersgränsen för presidenten, säger Ingela Holmertz, generalsekreterare för ActionAid Sverige. 

ActionAid kräver att myndigheterna öppnar våra konton, låter oss göra vårt arbete och upphör med sina hot mot civilsamhället.

– Det här är ett direkt hot mot den demokratiska utvecklingen i Uganda och vi är mycket bekymrade över den senaste tidens händelser. Vi uppmanar den Svenska Regeringen att kraftfullt reagera på de hot som riktas mot oss och flera andra civilrättsorganisationer. Det som nu sker i Uganda är ett tydligt tecken på att den globala trenden av minskat demokratiskt utrymme växer. Ett enat och omedelbart agerande från det internationella samfundet är därför ett måste, säger Ingela Holmertz.
 
Enligt gällande lagar i Uganda får presidentposten inte innehas av en person över 75 år, något som det sittande regeringspartiet vill förändra. Förslaget om att häva åldersgränsen ses som ett tydligt tecken på att regeringen vill låta den sittande presidenten, Yoweri Museveni, som idag är 73 år, ställa upp även i valet 2021. President Yoweri Museveni har regerat landet i 31 år. Många individer, organisationer och parlamentsledamöter har protesterat mot förslaget och myndigheterna har svarat genom att slå ner på det civila samhället.

– De ugandiska myndigheterna tycks vara villiga att offra sina medborgares behov och rättigheter för att behålla sitt grepp om makten. Vi kommer inte låta detta stå i vägen för vår fortsatta kamp att stötta människor som lever i fattigdom och utsätts för marginalisering, säger Arthur Larok, ActionAid Ugandas landchef.

Utan tillgång till medel kommer ActionAid Uganda dock inte kunna fortsätta driva arbetet i landet, vilket inte minst omfattar insatser för att motarbeta våld mot kvinnor. Detta är särskilt viktigt mot bakgrund av den pågående och oförutsedda ökningen av oförklarliga mord på kvinnor som skett i och runt landets huvudstad Kampala.

Andra hotet på mindre än en månad

Det här är inte första gången som ActionAid har utsatts för hot och påtryckningar från regeringen. Den 20 och 21 september kom cirka 20 poliser och säkerhetsansvariga inom den ugandiska staten till  ActionAids kontor i Ugandas huvudstad Kampala. All personal på kontoret hölls kvar i flera timmar då polisen noggrant sökte igenom lokalerna. De raderade dokument och konfiskerade personliga mobiltelefoner hos anställda samt officiella bärbara datorer. Två av ActionAid Ugandas lokala partner utsattses för samma behandling samtidigt.

ActionAid Ugandas  landschef, Arthur Larok, och  ekonomichef Bruno Ssemaganda kallades sedan till Kampala polisstation för en "intervju och uttalande" den 10 och 11 oktober. Trots att  de bägge släpptes utan påföljder fann ActionAid senare att våra bankkonton i Uganda har stängts. Delar av personalen har också fått sina personliga bankkonton frusna.

Chris Kinyanjui,International Director Country Coordination på ActionAid Interational säger:
– Vi är djupt oroade över de hot som vår personal står inför i Uganda och det faktum att våra bankkonton har stängts. Vi är oroliga över den inverkan detta har på vår personal och över att det kommer att påverka det viktiga arbetet vi gör i landet för att stödja människor som lever i fattigdom och marginalisering.

Polisen hävdar att ActionAid Uganda har varit inblandad i "olagliga aktiviteter". Men ActionAid anser att kontorsrapportering, polisintervju och frysning av bankkonton är en del av de riktade trakasserier som vi och andra organisationer fått utstå efter det att vi genomfört legitima protester mot planen att häva presidentens åldersgräns och därigenom tillåta den nuvarande presidenten att förbli vid makten för en obegränsad framtid.

ActionAid är fortsatt engagerade i att arbeta med och stödja Ugandas civila samhälle och kämpa för rättvisa och demokrati.

– Behandlingen av vår personal och nedstängningen av våra bankkonton visar att de ugandiska myndigheterna har för avsikt att tysta demokratiska röster och skrämma människor som utövar sin rätt till yttrandefrihet. Alla människor i Uganda måste tillåtas att fritt uttrycka sina åsikter i frågor som påverkar dem. De åtgärder som  myndigheterna vidtar i detta fall innebär att man kriminaliserar alla åsikter som motsätter sig den sittande regeringens, vilket  strider mot både ugandisk och internationell rätt, fortsätter Chris Kinyanjui.