Skip to the content

De våldsamma attackerna i Burma (Myanmar) den 25e augusti har hittills tvingat över 600 000 människor från rohingya-befolkningen på flykt till Bangladesh. Dödsantalet stiger kontinuerligt och ActionAids medarbetare på plats beskriver situationen som en av de värsta humanitära katastroferna de skådat. Brist på rent vatten och hygieninrättningar medför dessutom risk för utbrott av epidemier. Läget är akut – ditt stöd behövs!

– Vi tvingades lämna våra hem, annars hotade de att döda oss alla. Jag har en bebis som är en månad gammal och har korsat gränsen tillsammans med min familj, syster och svåger. Vi har tvingats gå över två berg och gå till fots i en vecka för att komma hit, berättar Amina som bara är 20 år gammal.

Rädslan är påtaglig, många har förlorat sina familjemedlemmar och har inte fått med sig en enda ägodel under den dramatiska flykten. Farah Kabir, landschef för ActionAid Bangladesh berättar att cirka 70 procent av flyktingarna som kommer till flyktinglägret Cox’s Bazar i Bangladesh är kvinnor och barn som många gånger är oerhört traumatiserade efter att ha bevittnat extremt våld och tvingats på flykt under hot om att bli dödade. En tredjedel av kvinnorna är dessutom gravida och behovet av mat, sjukvård och skydd är alarmerande. Situationen förvärras ytterligare av de ovanligt kraftiga monsunregn som redan har orsakat stor skada i Bangladesh.

– Det är en hjärtskärande och fruktansvärd situation här på marken. Efter nästan 15 års arbete med humanitära insatser har jag aldrig sett en så här allvarlig kris. Människor tvingas bo på varandra, hela familjer lever i skydd av enbart en plastskiva, en del av dem har varit här i två veckor, berättar Farah.

Just nu får majoriteten av de som kommer fram till flyktinglägren i Bangladesh inte ens plats i lägren utan tvingas bo på tillfälliga, osäkra boplatser och i tält där levnadsförhållandena är extremt undermåliga. Årets ovanligt kraftiga monsunregn som redan har orsakat stor skada i Bangladesh, Nepal och Indien försvårar omständigheterna ytterligare.

ActionAid finns på plats – fokus på kvinnor och flickor

ActionAid är på plats i Cox’s Bazar och där arbetar vi frenetiskt för att bistå behövande och för att tillgodose basbehov i form av mat, rent dricksvatten, material till tillfälliga boenden samt tvål och disinfektionsmedel för att förhindra spridningen av sjukdomar. Som vid alla humanitära kriser är vårt främsta fokus att stötta kvinnor och flickor eftersom de hör till de mest utsatta grupperna och i katastrofsituationer eskalerar den utsattheten. Speciellt gravida kvinnor och ammande mammor är i stort behov av trygga platser där de kan få vara i lugn och ro. Som en del i arbetet med att värna flickor och kvinnors säkerhet och trygghet kommer ActionAid att etablera kvinnovänliga utrymmen. Bland annat kommer det att byggas ett kvinnocenter där kvinnors specifika behov ska kunna tillgodoses, samt att separata dusch- och toalettområden för kvinnor och barn kommer att skapas. ActionAid arbetar dessutom för att kvinnor och flickor som blivit utsatta för sexuellt våld och övergrepp ska få stöd, vilket kvinnocentret även kommer kunna erbjuda.
ActionAid kommer att arbeta i området i minst 12 månader. Vi samarbetar med flera andra lokala organisationer och som alltid kommer vi att arbeta för att kvinnorna ska ta en ledande roll i katastrofarbetet. Inledningsvis siktar vi på att nå ut till omkring 10 000 personer – en insats som kommer att skalas upp utifrån de behov som uppstår.

Var med och stötta ActionAids team av medarbetare på plats som arbetar för och tillsammans med de allra mest utsatta grupperna.

För att skänka ditt stöd:
Swisha till 123 900 08 37 (märk gåvan Rohingya)
PG: 90 00 83-7


Exempel på vad dina pengar kan bidra med

- 160 SEK kan bidra till ett ”värdighets-kit” för kvinnor och flickor, innehållande underkläder samt en ficklampa vars syfte är att möjliggöra en säker passage till toaletten under nattetid, då många sexualbrott och våld mot kvinnor tenderar att öka vid katastrofer och då ofta när det är mörkt ute.
- 320 SEK kan bidra med ett tillfälligt boende för akut skydd, till en familj.
- 1380 SEK kan bidra med material till att bygga en latrin.

Fakta folkgruppen Rohingya

Folkgruppen rohingya är en muslimsk minoritetsgrupp som länge levt i delstaten Rakhine i västra Burma. Ändå sedan landets självständighet 1948 har de befunnit sig i ett minst sagt problematiskt läge, då cirka 1,5 miljoner rohingyer beräknas ha tvingats fly från Burma på grund av tidigare konflikter som lett till diskriminering, förföljelser och dödligt våld. Just nu uppskattas 500 000 av dem vara på flykt till eller i Bangladesh efter att deras byar har bränts ned.