Skip to the content

Språkrören från v.t.h: Zeineb Mohammed Muhummed, Kalid Ibrahin Ismael & Kedra Omer Hassen

Mellan den 25:e och 29:e september kommer tre språkrör från Somaliland på besök till Sverige för att sprida kunskap om kvinnlig könsstympning och diskutera vilka metoder Sverige kan dra lärdom av i kampen mot detta komplexa och skadliga övergrepp. Språkrören är inbjudna av ActionAid som i decennier har arbetat mot kvinnlig könsstympning i flera afrikanska länder, och nu även arbetar aktivt med frågan i Sverige.

Kvinnlig könsstympning är inte bara en absolut kränkning av kvinnors och flickors rättigheter, utan ingreppet strider även mot FNs barnkonvention, sätter barns liv i fara och leder till ett livslångt fysiskt och psykiskt lidande.

Zeineb Mohammed Mohammad, kvinnorättsaktivist i Somaliland, är en av besökarna,
Kvinnlig könsstympning är inte bara en kvinnofråga utan en fråga som rör hela samhället. För att uppnå varaktig förändring måste kampen mot den här skadliga traditionen engagera både män och kvinnor, poängterar Zeineb.

De tre språkrören arbetar som lokala ledare inom civilsamhället i Somaliland för att bekämpa kvinnlig könsstympning. Under sitt besök i Sverige kommer de att träffa politiker, sjukvårdspersonal, studenter, nyanlända och allmänhet. Under sina möten kommer de att sprida kunskap, dela erfarenheter samt diskutera problematik och eventuella lösningar.

ActionAid har initierat besöket från Somaliland då Sverige har mycket att lära av de metoder som tillämpas i de afrikanska länder där kampen mot kvinnlig könsstympning har pågått i generationer. Besöket är en viktig del i vårt arbete för att skapa uppmärksamhet kring den här angelägna frågan och hindra att fler flickor och kvinnor kommer drabbas, säger Ingela Holmertz, generalsekreterare för ActionAid Sverige.

Som en del i arbetet mot kvinnlig könsstympning har ActionAid gjort en kartläggning av situationen i Sverige och publicerat rapporten End the cut, som finns att ladda hem här. Senare i höst kommer ActionAid att publicera den fullständiga rapporten som ger ett övergripande europeiskt perspektiv samt kartlägger situationen på detaljnivå i ett antal EU-länder.