Skip to the content

Unga i Brasilien kämpar för sina demokratiska rättigheter

Brasilien är ett av de länder i världen som har visat en tydlig tillbakagång när det gäller det demokratiska utrymmet och vi ser ett ökat förtryck mot sociala rörelser och människorättsförsvarare. ActionAid arbetar för att stärka flickors och kvinnors demokratiska deltagande i landet. Tanken är att stärka medborgarnas inflytande inom politiken för att kunna bromsa den negativa utvecklingen där de mänskliga rättigheterna urholkas.
Gabriele da Silva, 17 år, är en del av ovan nämnda arbete. Hon bor hos sin mor och syster i Cabo de Santo Agostinho, i Pernambuco. Hennes liv är präglat av den ojämlikhet och brist på tillgång till möjligheter för unga som råder i hennes stad. Cabo de Santo Agostinho är enligt FN den värsta staden i Brasilien för unga afro-brasilianer att bo i.

Under 2012 började Gabriele delta i ActionAids fadderprogram som hölls i regionen i samarbete med Centro das Mulheres do Cabo, en lokal kvinnorättsorganisation. Hon involverad i ett projekt för att öka flickors och unga kvinnors medvetenhet om sina rättigheter. Gabriele blev ungdomsledare och engagerade sig i att sprida kunskap och mobilisera andra unga i kampen för att förhindra sexuellt utnyttjande och narkotikamissbruk hos flickor och unga kvinnor i hennes samhälle.
"Jag tror att det här engagemanget har hjälpt mig att få en röst, agera, tänka och faktiskt kämpa för mina rättigheter", säger Gabriele.

I slutet av projektet fortsatte Gabrieles önskan att organisera ungdomarna och med andra vänner kom tanken på att skapa ett etablerat forum för ungdomsaktivism. De började artikulera sig kring kampen för ungdomars rättigheter i sin stad. Gabrieles första stora utmaning var att vara mobiliseringsledare av en demonstration på Internationella Ungdomsdagen. Genom demonstrationen mobiliserade ungdomarna hela staden, skapade nya kopplingar med andra rörelser såsom Frente Popular da Juventude (den populära ungdomsfronten), och levererade ett brev med sina krav till borgmästaren i Cabo de Santo Agostinho.

”Innan visste vi unga inte hur vi kunde kämpa för våra rättigheter. Jag visste inte hur jag skulle kunna engagera mig politiskt. Genom forumet har jag lärt mig att kräva mina rättigheter och för förbättringar för hela mitt samhälle. Jag är säker på att vi i slutet av denna mobilisering kommer ut stärkta, visar vårt ansikte och vårt sätt att driva en politik för alla invånare i staden” avslutar Gabriele.


Översättning från originaltexten på portugisiska (http://actionaid.org.br/historias_de_mudanca/gabriele-da-silva/)