Skip to the content

Tag plats! Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering


Bara under 2017 mördades över 300 människorättsförsvarare. Över hela världen pressas demokratin tillbaka och utrymmet för människorättsaktivister krymper. Situationen är akut. Nu släpper ActionAid Sverige tillsammans med 17 andra organisationer en ny rapport om de ökande hoten mot demokratin. Rapporten ”Tag plats! Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering” ger förslag på vad som kan göras för att vända situationen, både från politiskt håll och bland civilsamhällets egna organisationer.

Arthur Larok, tidigare landschef för ActionAid Uganda, är en av de människorättskämpar som intervjuas i rapporten. I slutet av 2017 gjordes en husrannsakan av ActionAid Ugandas kontor, som en reaktion från regeringen på ett allt starkare civilsamhälle. ActionAid hade kritiserat en lagförändring som skulle ge presidenten mandat att sitta på obegränsad tid. Mobiler och datorer beslagtogs, medan bankkonton spärrades och verksamheten hämmades i flera månader efteråt. ”Jag lever med en ständigt närvarande känsla av rädsla och osäkerhet. Också för min familj. Det glöms ofta bort att vi har familjer, barn, åtaganden och är helt vanliga människor.” Genom att stå upp för sina och andras rättigheter lever Arthur under ständig press i och med regeringens försök att hela tiden strama åt civilsamhällets utrymme att engagera sig och kritisera makthavare.

Organisering av civilsamhället är avgörande för att ställa politiker till svars för sina handlingar, för att främja de mänskliga rättigheterna och för att öka politiskt deltagande och inflytande hos befolkningen. Demokratins tillbakagång slår hårt mot kvinnors rättigheter och jämställdhet. Rapporten rekommenderar bland annat att Sverige ökar sitt ekonomiska stöd till underfinansierade organisationer som drabbas av den negativa utvecklingen, inte minst de som drivs av kvinnor och HBTQIA-personer. Regeringen bör även skärpa kraven på svenska företag när det gäller att respektera mänskliga rättigheter och skydda människorättsförsvarare.

Läs hela rapporten här.