Skip to the content

 

I dagarna är det två år sedan Rohingya-krisen inleddes då fler än 740 000 människor tvingades på flykt. Nära en miljon rohingyer bor i dag i flyktinglägret Cox’s Bazar i Bangladesh. Under sommarens monsunregn drabbades lägret av omfattande översvämningar och jordskred. Förutom förstörd infrastruktur och raserade hus ökar också översvämningarna spridningen av sjukdomar som kolera och malaria. ActionAid uppmanar tillsammans med 60 andra organisationer Myanmars regering att erbjuda och garantera Rohingyerna ett frivilligt, informerat, värdigt och säkert återvändande. Läget i Cox’s Bazar är akut men insatser görs kontinuerligt. ActionAid finns på plats och tack vare era bidrag har vi bland annat kunnat bistå med:

 

  • Ambulerande första-hjälpen-team som rör sig i området och snabbt kan svara upp vid jordskred och assistera de som drabbas.
  • Sandsäckar för att hindra översvämningarna.
  • Material för återuppbyggnad av raserade byggnader.
  • Matleveranser
  • Hjälp att restaurera raserade vägar, broar och diken
  • Trygga platser där flickor och kvinnor kan få återhämtning, stöd, vård och hygienartiklar