Skip to the content

När människor går samman i en gemensam kamp för förändring frigörs en enorm kraft. ActionAid vill vara en katalysator för den förändringskraften genom att stärka människors kapacitet och stötta deras gemensamma mobilisering. Läs mer om det arbete som skett under 2018 i vår senaste verksamhetsberättelse som du hittar här