Skip to the content

Chhaupadi är en djupt rotad tradition i Nepal. Kvinnor tvingas bort från sina hem för att bo i trånga hyddor under menstruationen. 

Geeta är en av de flickor som drabbas varje månad. I framtiden vill hon vara med och arbeta för en förändring.


När Geeta var 11 år och fick sin första mens blev hon förvisad till en hydda belägen utanför hennes by i västra Nepal och tvingades stanna där i 21 dygn. På grund av den olagliga traditionen chhaupadi har Geeta, idag 14 år gammal, sedan dess tvingats bort från sitt hem för att bo i hyddan varje gång hon har mens. Trots att sedvänjan har varit olaglig i Nepal sedan 2005 så utövas den fortfarande i många samhällen. På grund av tabun kring menstruation får Geeta inte sova i sin egen säng, äta vissa maträtter eller krama sina föräldrar när hon har sin mens.  
 
- Folk tror att om en menstruerande tjej vidrör dem så kommer dåliga saker att hända dem och att de kommer bli sjuka, säger hon. 
 
Vill bli lärare och upplysa andra 
Chhaupadi utgör också ett hot mot flickors liv. Under de senaste åren har två tjejer i området dött på grund av sedvänjan. En flicka dog av ett ormbett medan hon sov ensam i ett skjul och en annan flicka kvävdes ihjäl efter att ha tänt en eld för att hålla sig varm i en dåligt ventilerad hydda.  
 
- Vi tvingas bo i ett skjul långt hemifrån. Vi får ingen näringsrik mat och vi behandlas inte som människor, säger Geeta. 


Lokalt arbete mot Chhaupadi ger resultat.


ActionAid har arbetat i västra Nepal i mer än 10 år och för en dialog med lokala samhällen och myndigheter om de negativa konsekvenserna denna olagliga tradition medför. Vi har mobiliserat kvinnogrupper där invånare gemensamt försöker hitta lösningar på de utmaningar de står inför. Sedan arbetet påbörjades i området har fler än 1 400 kvinnor slutat att utöva chhaupadi och många är nu engagerade i kampen för att få det att försvinna helt. Tillsammans med våra lokala partners har vi bidragit till att det nu finns minst 11 samhällen i västra Nepal som är helt befriade från chhaupadi.

I Katmandu och Chitwan i centrala Nepal bedriver ActionAid verksamhet där tjejer lär sig att tillverka egna säkra mensskydd. Det har medfört att betydligt färre tjejer missar skolan när de har mens, eftersom de nu har tillgång till hygienprodukter. Vi arbetar också tillsammans med by-ledare, religiösa ledare och lokal polis för att skapa en långsiktig förändring.
Bli månadsgivare!

Som månadsgivare hos ActionAid står du upp för flickors och kvinnors rättigheter varje dag, varje månad, året runt.